Wykład - definicja procesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja procesu - strona 1 Wykład - definicja procesu - strona 2 Wykład - definicja procesu - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin
Wykład 3
Proces- zespół/ zestaw różnych działań realizowanych dla osiągnięcia celów.
Proces- dynamiczny obiekt, pewna dynamiczna, zmieniająca się całość, wokół której buduje się pewien system relacji wewnątrz organizacyjnych. Podejście procesowe stosowano już 100 lat temu. Zbiór działań opisujących kolejne czynności. Dzisiaj zmianie uległo radykalnie zakres i sposób interpretacji metodologii tego podejścia procesowego. Poszerzono dziś komponenty organizacji określanej jako organizacja procesowe. Podstawową przesłanką innego dziś, zmienionego postrzegania pojęcia procesu i org. procesowej są odmienne warunki w jakich funkcjonuje dziś organizacja. Podejście (współczesne) procesowe- opiera się na założeniu, że należy optymalizować działania w organizacji, mając na względzie procesy a nei funkcje, a to dlatego, że właśnie ów proces jest naturalną determinantą osiągania wzrostu efektywności w współczesnej organizacji. Podejście procesowe do projektowania później do zarządzania org. polega na tworzeni struktury org. uwzględniającej proces jako najważniejsze działanie w org.
Dwa podejścia procesowe w organizacji
Davenport (pragmatyczna ścieżka)- stopniowa ewolucja i współudziałem pracowników w procesie zarządzani organizacją. Hummer (radykalna ścieżka)- szybkie, zasadnicze, innowacyjne działanie polegające na zmianach.
Proces gospodarczy (cechy):
proces który jest łańcuchy sekwencyjnych czynności pokazujących przekształcenie, ową transformację mierzalnych wejść w mierzalne wyjścia. Tymi mierzalnymi wejściami są wszelkiego rodzaju zasoby, techniki, sposoby itp. Wyjście produkt finalny. jest procesem, który ma mierzalny cel. Jest nim tworzenie wartości uznanej (zaakceptowanej i zweryfikowanej przez klienta). Wartość ta jest zawarta w produkcie. Proces ten ma dostawcę i odbiorcę (klienta). Ma jasno wykreślone granice. Zdefiniowane są tutaj granice i rodzaj działania.
Może być i najczęściej jest powtarzany. Powinien być sformalizowany.
Proces jest to zbiór sekwencyjnych czynności powiązanych zależnościami przyczynowo- skutkowymi w sensie takim, że rezultaty działań poprzedzających są wejściami (rozpoczynają) następujący po nich proces działan. Zarządzanie procesami- działania polegające na optymalizacji struktury elementów organizacji (procesowej), ze względu na wpływ tychże elementów na kreowanie wartości ostatecznego efektu. Proces identyfikowany jest łańcuchem wartości, poprzez swój wkład w tworzenie, dostarczanie usługi lub produktu, każda realizowana kolejno czynność dodaję ową wartość, podwyższa ową wartość do wcześniej wypracowanego efektu, do wcześniej wypracowanej wartości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz