Projektowanie procesów - Papaj Tomasz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5005
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie procesów - Papaj Tomasz - strona 1 Projektowanie procesów - Papaj Tomasz - strona 2 Projektowanie procesów - Papaj Tomasz - strona 3

Fragment notatki:...II FALA – BPR (Business Process Reengineering)
Rewolucję związaną z reengineeringiem, która miała miejsce na początku lat 90-tych XX wieku wywołali M.C. Hammer i J. Champy
W książce „Reengineering the Corporation” opisali radyklaną poprawę wyników organizacji dzięki zastosowaniu technologii informatycznych w projektach, w których przeprojektowano dotychczasowy sposób wykonywania pracy w organizacjach
II fala charakteryzuje się większą szybkością w przeciwieństwie do powolnych, ale sukcesywnych małych kroków ciągłego doskonalenia organizacji charakterystycznych dla I fali
BPR dotyczył przede wszystkim ponownego zdefiniowania i przeprojektowania procesów biznesowych, eliminacji działań, które nie przynosiły wartości dodanej oraz wykorzystania technologii informatycznych
Według M. Hammera to właśnie przyswajanie przez biznes zasad TQM i BPR, skupiających się na procesach, przyczyniło się do zainteresowania orientacją procesowąj...


....PROCES GOSPODARCZY

Proces - jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia (materiały, informacja, ludzie, urządzenia, metody) w mierzalne wyjścia (produkty, usługi, informacje)
Proces ma mierzalny cel – najogólniej jest nim tworzenie wartości uznanej i zweryfikowanej przez odbiorcę, zawartej w produkcie, usłudze, informacji lub innym możliwym do zdefiniowania efekcie końcowym.
Proces ma dostawcę i odbiorcę (klienta), a zatem jego granice są wyznaczone przez jakiś zdefiniowany rodzaj transakcji zakupu i sprzedaży wytworu
Proces może być powtarzany, co oznacza, że możliwe jest jego zapisanie w formie umożliwiającej odczytanie jego przebiegu przez realizatorów....


PROJEKTOWANIE PROCESÓW
Prowadzący: dr Tomasz Papaj
Konsultacje: środa 13:30-15:00 i 17:00-18:30, 418D
Egzamin: test jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi
tomasz.papaj@ue.katowice.pl
Literatura:
pdf
W1 - 22.02.2012 Wykład organizacyjny.
W2 - 07.03.2012 GENEZA ORIENTACJI PROCESOWEJ
Źródła skierowania uwagi na procesu:
Podwaliny pod zarządzanie procesami ukształtowane zostało już w ramach klasycznej szkoły zarządzania m.in. przez F.W. Taylora, F. i L. Gilberthów, H. Gantta, K. Adamieckiego czy też H. Fayola
I fala - popularyzacja w połowie lat 80-tych XX wieku filozofii TQM
II fala - popularyzacja BPR (Business Process Reengineering), którego istotą jest radykalna zmiana procesów biznesowych
III fala - Enterprise Process Management (EPM) - ewolucja oprogramowania dla zarządzania organizacją jako całością - w przeciwieństwie do dwóch pierwszych fal skoncentrowanych na dostarczaniu operacyjnej doskonałości, trzecia fala akcentuje utrwalenie doskonałości
IV fala - konkurencja oparta na procesach - procesy wykorzystywane są dodatkowo do sterowania strategią organizacji
Podejście klasyczne:
Naukowe zarządzania -K. Adamiecki, F.W. Taylor, F i L. Gilberth, Gantt
Zarządzanie administracyjne - Weber, Fayol
Podejście behawiorystyczne:
H. Munsterberg, M.P. Follet, E. Mayo, A. Maslow, D. McGregor
Podejście ilościowe:
Ilościowa teoria zarządzania
Zarządzanie operacyjne
Podejście integrujące:
Systemowe
Sytuacyjne
Zintegrowane PRZESZŁOŚĆ, CZAS OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA
Podejście systemowe
Zarządzanie zorientowane na tworzenie oprogramowania
Zarządzanie zorientowane na tworzenie systemów
Zarządzanie zorientowane na wiedzę
SYSTEMY
Systemy przetwarzania danych
Systemy zarządzania informacjami
Systemy wspierania decyzji
Systemy zarządzania wiedzą
ELEMENTY TECHNOLOGII
dane
informacja
Sztuczna intelig

(…)

… scorecard), koncepcja zarządzania kosztami działań (activity based costing)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - koncepcja procesu kadrowego
Informatyka - oprogramowanie oparte o identyfikację procesów biznesowych np. SAP BO
Zarządzanie projektami (project management)
Źródła skierowania uwagi na procesy są w różny sposób ujmowane przez różnych autorów, ale można wśród nich wyróżnić kilka wspólnych:
Pierwsze…
… procesowemu.
Drogą do osiągnięcia powyższego celu może być szersza implementacja zorientowanych procesowo koncepcji i metod zarządzania np. Lean Management, Six Sigma, wdrożenie SZJ według normy ISO 9001, której podstawą jest podejście procesowe.
PROCES GOSPODARCZY
Proces - jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia (materiały, informacja, ludzie, urządzenia, metody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz