Wykład - Typologia procesów w organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Typologia procesów w organizacji - strona 1 Wykład - Typologia procesów w organizacji - strona 2 Wykład - Typologia procesów w organizacji - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin
Wykład 5
Typologia procesów w organizacji
WSTĘPNA PROJEKCJA- ZBIÓR OTWARTY
PROCESY PODSTAWOWE PROCESY GŁÓWNE- KLUCZOWE
2)
PROCESY POMOCNICZE
PROCESY ZABEZPIECZAJĄCE
Oczekiwanie klientów
Sposoby przeprowadzenia identyfikacji procesów w organizacji:
Tworzenie modelu klientów- Cele takiego modelu jest osiągnięcie pełnego zrozumienia potrzeb odbiorcy, określenia relacji organizacja- klient. Jest to główny element pozwalający na znalezienie tych działań i kroków w procesie, które mogą tworzyć największą wartość dla klienta zewnętrznego.
Miary oceny oraz analiza cyklu wykonania. Są one wykorzystywane na dwa sposoby: w celu zdefiniowania oczekiwań klienta;
w celu dokonania oceny dotychczasowego sposobu wykonywania pracy.
Tworzenie modelu procesu: Jest to graficzne przedstawienie procesu, związanych z nim podprocesów oraz następujących po sobie kolejno działań. Definiuje się każdy z procesów, ego cele i najważniejsze czynniki sukcesu. Określa się wejścia do procesu oraz jego wyjścia, co pozwala na zdefiniowanie zarówno dostarczanych zasobów, jak i tworzonych produktów. Programy integracji oraz współpracy z dostawcami- są one wykorzystywane, aby poszerzyć model procesu o relacje organizacji z dostawcami i innymi partnerami w biznesie.
Analiza przebiegu pracy. Uzupełnia ona modelowanie procesu, służy do określania działań niezbędnych do realizacji procesu oraz tych, które dodają wartość.
Tworzenie mapy organizacji. Podczas realizacji tego zadania są definiowane komórki lub też inne elementy organizacji zaangażowane w proces, a także jest określany rodzaj tego zaangażowania, np. „odpowiedzialny za”, „dostarcza zasobów dla”, „otrzymuje informację”. W ten sposób wyznacza się granice procesów i całej organizacji.
Wykorzystywanie metody ABC (Activity Based Costing). Metoda ta pozwala na obliczenie kosztów poszczególnych działań (operacji) w procesie, a nie tylko, jak w tradycyjnym systemie ewidencji, w miejscach ich powstawania. Analiza ABC umożliwia określenie kosztów funkcjonowania poszczególnych obszarów firmy oraz każdego wyodrębnionego procesowo rodzaju działania.
Analiza wartości dodanej tworzonej przez proces. Pozwala ona na uszeregowanie procesów na podstawie ich potencjalnego wpływu na osiąganie celów organizacji. Podczas realizacji tego zadania ocenia się oddziaływanie każdego z działań na zewnętrzne miary efektywności procesu, w celu znalezienia działań tworzących dodatkową wartość i tych, które jej nie tworzą, oraz służących pośrednio do osiągnięcia tego efektu.

(…)

… w małych grupach na temat przydatności produktu lub usługi. Mała próba badana).
rozmowa bezpośrednia (odpowiednio ukierunkowana, sterowana. Skuteczna w przypadku szczegółowych badań. Mała próba badana).
Rozmowy telefoniczne, dokładne zaplanowane, skuteczne gdy konieczna jest duża próba badanych, a dostęp do danych i czas są czasowo ograniczone.
ankiety w formie pisemnej- dokładnie wcześniej zaplanowane…
… innych firm na rynku (Benchmarking)
Wg Mullera powinny w organizacji procesowej być stworzone wewnętrzne jednostki usługowe. Miałyby za zadanie wspierać procesy realizowane w organizacji, miałyby fachowo kierować wyodrębnionymi obszarami takimi przedsiębiorstwa procesowego i ponosić w pełni odpowiedzialność za swoje działania i generowane przez siebie koszty. Ze względu na zasięg oferowanych usług, Muller…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz