Wykład - Zarządzanie procesami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie procesami  - strona 1 Wykład - Zarządzanie procesami  - strona 2 Wykład - Zarządzanie procesami  - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin
Wykład 1
I ćwiczenia i wykład. Przedmiot kończy się zaliczeniem (na prawach od egzaminu). Ocena z ćwiczeń cząstkowa ocena z wykładów, Egzamin- test wielokrotnego wyboru (tak jak na zarządzaniu strategicznym). Tyle że ocena z ćwiczeń plus ocena z egzaminu ocena końcowa (średnia).
Jeden warunek pozytywna ocena z ćwiczeń.
Jest zerówka tak jak w zarz. strategicznym. Zaliczenie w sesji zaliczeniowej, nie w egzaminacyjnej jak się będą kończyć wykłady. Literatura:
praca zbiorowa Kazimierz Perechuda, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje modele i metody. Przygotowujemy:
część I i część II (rozdział I i II).
Tematy zajęć:
Zmiana i doskonalenie organizacji jako warunek zarządzania procesowego.
Proces zmian. Zmiana i jej typologia.
Identyfikowanie organizacji procesowej.
Struktura organizacji procesowej.
Zerówka: wykłady (ćwiczenia później). Tradycyjna organizacja (w odchodzącym w przeszłość wydaniu) i jej niedostatki:
Organizacja która już funkcjonuje w burzliwym otoczeniu i zarządzania jest w tradycyjny sposób wykorzystywała koncepcje zarządzania, które dziś do naszej rzeczywistości nie wystarczają. Bowiem współczesne koncepcje zarządzania formułują pewne nowe konwencje działania dla współczesnych nam organizacji, oparte na nowych innych, odmiennych od tych wcześniejszych rozwiązań (modele, zasady, systemy, rozwiązania). wskazuje się więc dzisiaj inny sposób funkcjonowania organizacji. Wymusza go dzisiejsza, nasza rzeczywistość. Współczesne organizacje stąd przed problemem znalezienia odpowiednich, skutecznych rozwiązań, które są niezagrażające stabilności tych firm, pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie. Te rozwiązania muszą uwzględniać pewne elementy:
znaczenie klienta w działalności, w życiu codziennym i rozwoju organizacji i w przyszłym rozwoju firmy,
stałe doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w organizacji, wzrastającą partycypację pracowników w zarządzaniu organizacją
kształtowanie przedsiębiorstwa w układzie tzw. sieci społecznej, otwarte na partnerów.
szybki rozwój nowych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych, bowiem ten szybki rozwój nowych technologii zwiększa podatność organizacji na zmiany. Elementów tych nie spełnia już organizacja funkcjonalna. Niedostatki tradycyjnej organizacji funkcjonalnej
- kultura „silosów” i zamkniętych przestrzeni organizacyjnych (orientacja na szefa, a nie na klienta)
- czynności przechodzą przez wiele biurek i działów- koordynacja wymuszana presją hierarchiczną,


(…)

… klienta (zewnętrznego i wewnętrznego),
- specjalizacja funkcjonalna generowała efekty rutyny, niechęci do zmian i uczenia się.
Przełom XX i XXI wieku był „PRZEŁOMEM” cywilizacyjnych w funkcjonowaniu organizacji. Zaczął obowiązywać tzw. „nowy paradygmat zarządzania”. Bazuje on na trzech elementach:
strategia tworzenia wartości dla klienta,
systemy organizacyjne
procesie stałego doskonalenia.
ZAGADNIENIE…
… działania i procesy realizowane były w firmie w sposób mało elastyczny, uniemożliwiały więc reakcję na zmiany zewnętrze,
brak kontroli efektywności realizowanych procesów (w kategorii kosztów, jakości, czasu).
Myślenie funkcjonalne odchodzi w przeszłość, na jej miejsce wchodzi myślenie procesowe.
MYŚLENIE FUNKCJAMI
Myślenie funkcjami składnia do działań optymalizujących efektywność części kosztem całości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz