Wykład - Najważniejsze trendy zmian

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Najważniejsze trendy zmian - strona 1 Wykład - Najważniejsze trendy zmian - strona 2 Wykład - Najważniejsze trendy zmian - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie procesami dr Krystyna Serafin
Wykład 2
Najważniejsze trendy zmian
WCZORAJ I DZIŚ
DZISIAJ I JUTRO
Projekty zmian realizowane w oderwaniu od innych procesów
zmiany okresowe
socjologiczne podejście do zmian' jednostki, grupy, społeczne bariery, obawy, gry o władzę itp.
Wiele zapoczątkowanych zmian nie jest kontynuowanych
Brak strategii organizacyjnych.
Zmiany stają się częścią takich operacji, jak np. permanentny rozwój przy TQM,
Zmiany permanentne, ale nie prowadzące do chaosu,
Podejście do zmian uwzględniające kwestie zarówno socjologiczne, jak i kulturowe oraz pragmatyczne,
Świadomość konieczności doprowadzenia rozpoczętych zmian do końca.
Istotne znaczenie strategii organizacyjnych.
Proces zarządzania zmianą
Elementy procesu zmian
Wzmocnienie zmian
Tworzenie infrastruktury, która pozwoli ułatwić wprowadzenie zmiany w długiej perspektywie czasowej
Warunki skutecznej zmiany
1. Potrzeba rzeczywistego włączenia kadry kierowniczej w proces zmiany
2. Aktywne, bieżące informowanie o postępie prac
3. Prowadzenie w organizacji procesu wspierania (adaptacji zawodowej) pracowników zaangażowanych w proces zmian.
Prces zmian realizowany jest na 3 płaszczyznach
Płaszczyzna
Element
Intelektualna
Rozumienie, akceptowanie, stawianie pytań
Emocjonalna
Popieranie, wyrażanie entuzjazmu, identyfikowanie się, zadowolenie
Motoryczna
Działanie; dążenie do pewnych skutków, sprzyjanie pewnym postawom i działaniom.
Postawy wobec zmian
akceptacja zmian
obojętność wobec zmian- postawa spadku motywacji i braku zaangażowania
bierny opór- okazywana jest utrata motywacji, frustracja, zniechęcenie, rozdrażnienie,
Czynny opór- postawa właściwa dla ludzi uzewnętrzniających agresję wobec owej wprowadzonej zmiany, dla osób pragnących uciec od trudnej, zaistniałej sytuacji, Macierz zachowań menedżera
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz