Planowanie i realizacja budowy - strona 4

Pracochłonność oraz wydajność-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

Pracochłonność - nakład czasu pracy potrzebny do wyprodukowania elementu obiektu budowlanego lub jego części. [r-h/ jednostkę przedmiaru], [m-h/ jednostkę przedmiaru]. Zdolność, wydolność - p...

Projektowanie dróg czasowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1302

Projektowanie dróg czasowych Płyta MON - utwardzeniu nawierzchni placów składowych Do najczęstszych zadań transportowych podczas realizacji budowy należy: Dowóz na teren budowy materiałów, półfabrykatów, prefabrykatów budowlanych oraz maszyn i urządzeń Dowóz lub wywóz nadmiaru mas ziemnych; Prz...

Projektowanie organizacji wykonania wykopów za pomocą koparek jednona...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Projektowanie organizacji wykonania wykopów za pomocą koparek jednonaczyniowych - schematy technologiczne robót ziemnych . Wykonywanie robót ziemnych za pomocą ładowarek jednonaczyniowych . Ładowarki jednonaczyniowe służą nie tylko do załadunku od...

Roboty przygotowawcze- odprowadzanie wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

Roboty przygotowawcze - odprowadzanie wody Odprowadzenie wód opadowych . Jest to czynność podstawowa , poprzedzająca rozpoczęcie właściwych robót ziemnych . Wody powierzchniowe odprowadza się za pomocą rowów o przekroju trapezowym i spadku p...

Roboty przygotowawcze-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

Roboty przygotowawcze. Roboty przygotowawcze do robót ziemnych to takie , których wykonanie niezbędne jest do przeprowadzenia robót ziemnych. Zaliczamy do nich : a ) oczyszczanie terenu z darniny , ziemi roślinnej , drzew , pni i krzewów , b ) wytyczanie budowli ziemnych , c ) odprowadzanie

Roboty ziemne wykonywane za pomocą koparek wielonaczyniowych kopania p...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Roboty ziemne wykonywane za pomocą koparek wielonaczyniowych kopania poprzecznego i podłużnego . Koparki wielonaczyniowe są maszynami o działaniu ciągłym ; praca ich polega na rownoczesnym odspajaniu gruntu ,napełnianiu urobkiem czerpaków , wysypywanie urobku poprzez lej zsypowy na przenośnik taśmo...

Schematy technologiczne robót ziemnych wykonywanych za pomocą zgarniar...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1715

Schematy technologiczne robót ziemnych wykonywanych za pomocą zgarniarek Schematy tras roboczych zgarniarek Przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą zgarniarek stosuje się kilka podstawowych schematów ruchu , uzależnionych od wymiarów i charakteru wznoszonych budowli , od odległości między miejsce...

Sposoby drążenia kanałów w gruncie bez rozkopów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Sposoby drążenia kanałów w gruncie bez rozkopów Przez pojęcie metod bezwykopowych należy rozumieć drążenie kanałów w gruncie bez wykopów. Polegają one na wierceniu otworów poziomych i przeciskaniu rur stalowych w miejscach, w których wykop otwarty ( umocniony lub nieumocniony) nie jest możliwy bądź...

Sposoby pracy spycharek i zakres ich stosowania-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1211

Sposoby pracy spycharek i zakres ich stosowania Spycharka jest maszyną odspajającą grunt i przesuwającą urobek na nieduże odległości . Przy poziomym przemieszczaniu urobku praca spycharki jest ek...

Sposoby pracy zgarniarek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Sposoby pracy zgarniarek Napełnianie rozpoczyna się od zapełnienia dolnej części skrzyni , w dalszym ciągu następuje przesunięcie się napełniających skrzynię warstw ku tyłowi , po czym wypełniają one środkową część skrzyni. W ostatnim stadium skrawania