Sposoby pracy zgarniarek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby pracy zgarniarek-opracowanie - strona 1 Sposoby pracy zgarniarek-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Sposoby pracy zgarniarek
Napełnianie rozpoczyna się od zapełnienia dolnej części skrzyni , w dalszym ciągu następuje przesunięcie się napełniających skrzynię warstw ku tyłowi , po czym wypełniają one środkową część skrzyni. W ostatnim stadium skrawania urobek przesuwa się wyłącznie ku przodowi . Wypełnianie urobkiem skrzyni zgarniarki natrafia na największe trudności w jej warstwach górnych . Największe zapotrzebowanie na siłę pociągową ma miejsce w końcowym okresie nagarniania , kiedy skrawane warstwy muszą być dostatecznie grube i z wystarczającą siłą wciskane do skrzyni . Dlatego też w przypadkach stosowania niedostatecznej mocy silnika stosuje się dodatkowy ciągnik popychający od tyłu zgarniarkę , co skraca ogólny czas nagarniania o 40 - 50%. Nowoczesne zgarniarki mają drugi silnik znajdujący się nad tylną osią zgarniarki . Rozróżniamy 2 sposoby nabierania urobku do skrzyni zgarniarki:
- sposób powierzchniowy - polega na szybkim i maksymalnym zagłębieniu noża w grunt w początkowym okresie skrawania ( w gruntach lekkich zagłębienie odbywa się na długości 2 - 3m ) przy czym nadmierne zagłębienie powoduje przeciążenie silnika - sposób grzebieniowy ( schodkowy ) - stosuje się w celu poprawienia wydajności pracy zgarniarki . Polega na schodkowym układzie powierzchni skrawanego pasa gruntu przy kilka krotnej szybkiej zmianie zagłębienia noża począwszy od 20 - 30cm , zależnie od rodzaju gruntu i zmniejszającego się w czasie skrawania do 8 - 12cm. Powoduje to zwiększenie współczynnika napełniania skrzyni do 110 - 120%. W gruntach spoistych III kategorii dobre wyniki daje uzbrojenie noża zgarniarki w zęby spulchniające grunt .
Ważną operacją w cyklu produkcyjnym zgarniarki jest również sposób wyładowania urobku ze skrzyni .Najczęściej spotykanymi są :
- sposób grawitacyjny - polegający na pochyleniu całej skrzyni do przodu i samoczynnym zsunięciu się urobku
- sposób wymuszony - polega na wypchnięciu urobku przez przesunięcie się do przodu tylną ścianką skrzyni - sposób półwymuszony
Praca zespołami zgarniarek Przy dużych robotach ziemnych wysoce pożądane jest łączenie zgarniarek w jednolicie zorganizowane zespoły , w skład których wchodzi po 4 - 5 sztuk maszyn. Zespoły takie organizuje się na zasadach kompleksowości łącznie z maszynami pomocniczymi , wśród których na miejscu pierwszym wymienić należy ciągniki pomocnicze do popychania zgarniarek przy nagarnianiu gruntu , zrywaki , jeśli praca odbywa się w ciężkich gruntach spoistych , warsztaty ruchome dla przeprowadzania napraw , samochody do dowożenia paliwa itp.
Przy tego rodzaju pracy zespołowej istnieją możliwości zastosowania ulepszonych metod technologicznych i organizacyjnych , polepszenia nadzoru robót , polepszenia eksploatacji technicznej maszyn itp. Zespół zgarniarek powinien mieć wydzielony kwalifikowany personel inżynieryjny , dobrych operatorów , spośród których szczególnie starannie należy dobierać operatorów na ciągnikach pomocniczych , od których sprawności w poważnym stopniu zależy wydajność zespołu zgarniarek .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz