Planowanie i realizacja budowy

note /search

Definicja i zadania grodzy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

Definicja i zadania grodzy Grodza jest to tymczasowa, pomocnicza budowla hydrotechniczna, stosowana przy robotach fundamentowych, prowadzonych na terenie pokrytym trwale lub przejściowo wodą (w

Elementy zagospodarowania placu budowy-opracowanie - kolejność lokaliz...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1078

Elementy zagospodarowania placu budowy (ogólne zasady zagospodarowania placu budowy, kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy, warunki składania podstawowych materiałów budowlanych). Realizacja robót budowlanych przebiega na placach budowy. Ich urządzenie powinno zapewnić: właś...

Grodze stawiane-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2835

Grodze stawiane Grodze, których podstawa nie jest zapuszczana w grunt, a jest stawiana na dnie rzeki czy morza. Stosowane są najczęściej wtedy, gdy dno jest skaliste i nie pozwala na wbicie ścianek szczelnych. Podział grodzy stawianych: ■ kozłowe, ■ kaszycowe, ■ deskowaniowe, ■ mieszane. Grod...

Grodze sypane mieszane-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Grodze sypane mieszane Grodzę mieszane ziemno-kamienne są budowane z materiałów ziemnych i narzutu kamienny. Rozwiązanie może dwojakie: ■ rdzeń jest ziemny, przy czym stosowany jest z reguły nieprzepuszczalny materiał gliniasty, a korpus ...

Grodze sypane narzutowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1939

Grodze sypane narzutowe Grodze narzutowe stosujemy, gdy: ■ nie zależy nam na osuszeniu obszaru objętego grodzą, ■ obszar zabezpieczamy przed: □ zbyt gwałtownym prądem wody lub falowaniem , □ przegradzamy rzekę w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót poniżej grodzy. Grodze takie są niesz...

Klasyfikacja robót ziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2156

Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia robót ziemnych wykonywanych sposobem zmechanizowanym zależy od rodzaju budowli, ich wielkości, warunków lokalnych i czasu wykonania. Rozróżnia się dwie grupy robót ziemnych, odmienne pod względem technologicznym, tj.: - roboty ziemne podstawowe, - wykończeni...

Planowanie i realizacja budowy-opracowane pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1449

1. Podstawowe elementy drogowej budowli ziem. -korona drogi -korpus drogowy-koryto drogowe-rów przdrożny odprowadza wodę z korony drogi ,skarp-przypora skarpy-element poszerzenia nasypu poprawiający stateczność skarpy-wys.nasypu lub głębokość wykopu-odl.pionowa między pow. terenu a wierzchem nasypu...

Rozwinięcie skrótów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

Skróty: SUN, SOSN; jaki jest zakres obydwu procedur. SUN - System Utrzymania Nawierzchni. Cele SUN: a)zapewnienie absolutnej ciągłości eksploatacji, b)zminimalizowanie ponoszonych kosztów w założonym okresie - remontów i prac utrzymaniowych (akcji zimowej, malowania, mycia, uzupełniania oznakowania...

Wykopy i odwodnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3458

Gdy wykopu mają być położone w rzece lub innych akwenach wodnych. Odwodnienie powierzchniowe, stosuje się je przy niedużych zagłębieniach dna poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz nieznacznym jej wydatku. Niedogodność techniczna tego sposobu odwodnienia polega na tym, że woda napływająca ...

Wymagania dotyczące projektowania gródz-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Wymagania dotyczące gródz Wymagania dotyczące gródz dzielą się na: 1. wymagania hydrologiczne, □ powinna ochronić miejsce budowy przed zalaniem wodami powierzchniowymi, □ powinna umożliwiać swobodny przepływ wód rzeki w czasie budowy danego obiektu, a także swobodny spływ lodów, □ powinna zabez...