Planowanie i realizacja budowy - strona 2

note /search

Ćwiczenia - maszyny do płaskiego odspajania gruntu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1295

MASZYNY DO PŁASKIEGO ODSPAJANIA GRUNTU Spycharki, zgarniarki, równiarki, zrywarki a częściowo i ładowarki stanowią grupę maszyn do płaskiego odspajania gruntu. Nazwa pochodzi stąd, że maszyny te w czasie jazdy odspajają grunt płaskimi warstwami w płaszczyźnie ruchu, a następnie przemieszczają urobe...

Ćwiczenie - koparki- rodzaje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE Koparki są to maszyny służące do odspajania (oddzielania) urobku od calizny gruntu i usuwania go na środki transportowe lub na odwał. Urobek stanowi skała zwietrzała lub twarda. Skały zwietrzałe, zwane pospolicie ziemią, są ...

ćwiczenia -maszyny do robot ziemnych i wykopy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1127

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności maszyny do robót ziemnych możemy podzielić na: a) maszyny do odspajania gruntów z możliwościami ich przemieszczania na niewielkie odległości; urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszy...

Planowanie i realizacja budowy-ćwiczenie projektowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 959

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu „Planowanie i realizacja budowy.” Spis treści: Dane wyjściowe………………………………………………………………………….…...3 Czas formowania i zagęszczania nasypów spycharkami.……….………………………3 Czas zagęszczania gruntów walcami ………………………………...

Charakterystyka koparek jednonaczyniowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2758

Charakterystyka koparek jednonaczyniowych . Koparki jednonaczyniowe stanowią podstawową , najliczniejszą grupę maszyn do robót ziemnych. Koparki jednonaczyniowe stosowane w budownictwie dzielą się na : - mechaniczne i hydrauliczne , - gąsienicowe , kołowe , samochodowe i ciągnikowe . Podstawowe...

Definicje wstępne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi Budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi Obiekt małej architektury Budynek - to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydz...

Dokumentacja projektowa oraz zrzeszenia inżynierów i architektów-oprac...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 357

Dokumentacja projektowa -powinna zawierać wszystkie niezbędne dane do właściwego i bezpiecznego zaplanowania i wykonania nasypu -dostarczona przez inwestora dokumentację należy szczegółowo przeanalizować, wszystkie niejasności lub braki w dokumentacji powinny być wyjaśnione lub -przy ocenie zakres...

Grunty budowlane-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Grunty budowlane. Grunty składają się ze szkieletu gruntowego i porów, przy czym pory mogą być wypełnione powietrzem, powietrzem i wodą lub wodą. Grunty mineralne rodzime, z punktu widzenia spójności międzycząsteczkowej, można podzielić na spoiste i sypkie. Grunty spoiste charakteryzują się przycze...

Koparki o sprzęcie chwytakowym-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Koparki o osprzęcie chwytakowym Osprzęt chwytakowy montowany jest na uniwersalnych koparkach mechanicznych oraz na koparkach hydraulicznych . Na koparkach mechanicznych osprzęt chwytakowy składa się z wysięgnika kratowego , olinowania i chwytaka s...

Koparki o sprzęcie przedsiębiernym-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2100

Koparki o osprzęcie przedsiębiernym Głównym elementem osprzętu przedsiębiernego jest łyżka przedsiębierna . Osadzona jest sztywno na ramieniu , które jest przegubowo zamocowane na wysięgniku 3 .Łyżka jest bezpośrednim elementem roboczym , przeznaczon...