Ćwiczenia - maszyny do płaskiego odspajania gruntu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - maszyny do płaskiego odspajania gruntu - strona 1 Ćwiczenia - maszyny do płaskiego odspajania gruntu - strona 2 Ćwiczenia - maszyny do płaskiego odspajania gruntu - strona 3

Fragment notatki:

MASZYNY DO PŁASKIEGO ODSPAJANIA GRUNTU
Spycharki, zgarniarki, równiarki, zrywarki a częściowo i ładowarki stanowią grupę maszyn do płaskiego odspajania gruntu. Nazwa pochodzi stąd, że maszyny te w czasie jazdy odspajają grunt płaskimi warstwami w płaszczyźnie ruchu, a następnie przemieszczają urobek.
Wymienione maszyny wykonują w czasie ruchu następujące czynności:
- odspajanie gruntu za pomocą odpowiedniego narzędzia skrawającego
- zagarnianie i przemieszczanie odspojonego urobku przez przepychanie lub przez jego przemieszczenie w odpowiednio ukształtowanym zespole narzędzi roboczych
- rozścielanie lub umieszczenie urobku we właściwym miejscu, często z dodatkowym jego zagęszczeniem
- powrót do pozycji wyjściowej w celu rozpoczęcia następnego cyklu pracy
Do realizacji opisanych zadań, maszyny do płaskiego odspajania gruntu składają się z następujących elementów:
ciągnika - gąsienicowego lub kołowego, służącego do nadania maszynie zarówno odpowiedniej prędkości jazdy, jak i odpowiedniej siły koniecznej do pracy narzędzia skrawającego i transportowego (ciągnik służy najczęściej w spycharkach, równiarkach i ładowarkach jako nośnik osprzętu)
osprzętu roboczego - w postaci lemieszy (spycharki i równiarki), półotwartych skrzyń (ładowarki) lub skrzyń (zgarniarki). Wszystkie te narzędzia robocze zaopatrzone są w dolnej części w ostrza do skrywania gruntu. W zrywarkach osprzętem są kły spulchniające grunt,
zespołów sterujących ruchy narzędzi roboczych (są to z reguły siłowniki hydrauliczne)
Schematy technologiczne zastosowania maszyn do płaskiego odspajania gruntu w robotach ziemnych:
W odróżnieniu od koparek, których praca polega na wykonaniu od razu stosunkowo głębokiego wykopu, przy czym maszyna stopniowo posuwa się w kierunku zgodnym z wykopem, przy zastosowaniu maszyn do płaskiego odspajania grunt jest skrawany cienkimi warstwami na długich odcinkach wykopu. W wielu wypadkach taka metoda wykonania robót ziemnych daje lepsze rezultaty, gdyż eliminuje środki transportowe konieczne przy pracy koparek.
Opisany schemat robót bywa realizowany w różny sposób w zależności od rodzajów gruntu i zadań.
Podstawowe schematy mechanizacji robót za pomocą maszyn do płaskiego odspajania są następujące:
przy odspajaniu i przemieszczaniu ciężkiego i zwartego gruntu (IV i V kategorii) stosuje się:
- na małe odległości do 75m - zrywarkę do wstępnego spulchnienia gruntu, a następnie spycharkę gąsienicową do odspojenia i przemieszczenia urobku
- przy odległościach 75÷200m - zestaw jest uzupełniany ładowarkami gąsienicowymi lub kołowymi (mogą one często pracować bez spycharek)


(…)

… jednak wolniej
e) przy robotach zimowych, gdy grunt zamienia się w zmarzniętą masę lodowo-ziemną, celowe jest stosowanie zrywarek, które ułatwiają pracę spycharek i innych maszyn
f) przy dokładnym profilowaniu i wyrównywaniu dróg i skarp oraz przy rozprowadzaniu kruszywa po powierzchni drogowej stosuje się równiarki. Mogą one również mieć zastosowanie przy wyrównywaniu dróg dojazdowych na placu budowy
… metrów, przy czym nie mogą one pracować przy znacznych pochyłościach. Dzięki układowi gąsienicowemu mogą pracować w różnych i trudnych warunkach terenowych.
Znajdują one zastosowanie jako maszyny samodzielne do wykonywania płytkich wykopów, wałów, kształtowania profili budowli ziemnych itp. Bądź jako maszyny pomocnicze do przesuwania urobku, materiałów sypkich itp.
ZGARNIARKI
Przeznaczone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz