Rodzaje maszyn-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje maszyn-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJE MASZYN. Maszyny podstawowe. Maszyny do podst. robót decydują o efektywności, wydajności i kosztach, jednocześnie decydują o zastosowaniu innych maszyn. Maszyny podstawowe np. koparki, spycharki zgarniarki. 2. Maszyny do robót ziemnych pomocniczych. - zrywarki, - pługi, -walce, - ubijarki, - zagęszczarki. 3. Maszyny do hydromechanizacji. Maszyny do urabiania gr. i ładowania, ale z użyciem wody. Jest ona stosowana tam gdzie jest dostęp do wody, wydajność bardzo duża. Maszyny o pracy : 1. cyklicznej - czynności będą się powtarzały w pewnym cyklu, np. skrawanie, 2. ciągłej - czynności są wykonywane cały czas, np. koparki wielonaczyniowe. Osprzęt. Maszyny zaopatrzone w odpowiedni osprzęt. Wszelkie sterowanie odbywa się za pomocą siłowników hydraulicznych. SPYCHARKI - urabianie gr. i przemieszczanie na niewielkie odległości. Zadania: - spulchnianie gr., - usuwanie starych nawierzchni drogowych, - plantowanie urobku przy wykonywaniu nasypu, - usuwanie nawisu, - profilowanie skarp, - wykonywanie niegłębokich wykopów, - zasypywanie rowów i pachwin wykopów fundament., - w kopalniach kruszywa i mat. sypkich służą do załadowywania mat. przy zastosowaniu specjalnych pomostów. Spycharki: 1. czołowe (lemiesz ustawiony prostopadle do kierunku jazdy) 2. uniwersalne (lemiesz może być ustawiony pod kątem do kierunku jazdy) . Spycharki sterowane 1. hydraulicznie 2. mech. Moc silnika: - spycharki o małej mocy do 37 kW, - spycharki o średniej mocy 37-74 kW, - spycharki o dużej mocy 74-148 kW, - spycharki b. dużej mocy 148 kW. Prędkość do 10km/h. Spycharki gąsienicowe mają większą siłę, potrafią się poruszać po gr. o mniejszej nośności. Spycharki kołowe są bardziej wydajne,wydajność eksploatacyjna: Qe=V•n•Sz•K•Ksp•Kcz V- pojemność lemiesza, n - iość cykli na godzine: n = 60/T gdzie T to czas trwania cyklu w min. Sz - wsp. zagęszczenia, Sz = 1/Ss, gdzie Ss to wsp. spulchnienia, K - wsp. strat urobku podczas przesuwania, Ksp - wsp. nachylenia terenu, Kcz - wsp. współczynnik wykorzystania czasu roboczego. Ilość potrzebnych maszyn do wykonania danej roboty Nc=(Vz*Ss*Kdc)/Qe ; Kdc-współczynnik zmniejszający wynikający z dodatkowych czynności jakie muszą wykonać spycharki; Vz-objętość gruntu w złożu. ZGARNIARKI (ciągnik ciągnący skrzynie, skrzynia ma możliwość opuszczenia dna). zastosowanie w gr. I-IV, gr. III-IV - wymagają spulchnienia zrywarką. Grubość skrawanej warstwy 10 - 30 cm. Przemieszczenie i rozładunek następuje przy opuszczonej płycie (podłogi) a siłowniki hydrauliczne wypychają grunt ze skrzyni (porusza się tylko ściana). Zastosowanie: - odsypywanie gruntu, transport urobku i rozścielenie w wyznaczonym miejscu (przy rozścielaniu gruntu wstępnie zagęszcza grunt - dodatkowa czynność) - pracuje do 1,5 km (jeszcze wtedy opłacalne zastosowanie zgarniarki) - wykonuje wykopy i podłużne nasypy, - budowa zapór ziemnych, - plantowanie dużych powierzchni, - roboty pomocnicze, usuwanie darniny i humusu, - zastosowanie w eksploatacji płytko położonych żwirów i piasków.

(…)

… pochylania wysięgnika, łatwe formowanie skarp) -podłużne ( do długich wykopów wąskoprzestrzennych, dla poprowadzenia instalacji np. kanalizacja) - frezujące (głównie w kopalniach odkrywkowych i do wykopów szerokoprzestrzennych) Koparki jednonaczyniowe: Według rodzaju wyposażenia *uniwersalne(wielocalowe)-mogą pracować jako koparki przedsiębierne, podsiębierne, zbierakowe, chwytakowe, mogą być wyposażone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz