Planowanie i realizacja budowy - strona 3

Koparki o osprzęcie zbierakowym-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Koparki o osprzęcie zbierakowym Wyposażenie takiej koparki składa się z wysięgnika i zawieszonego na linie zbieraka . Wysięgnik wykonywany jest w postaci przestrzennej konstrukcjji kratowej , spawanej z kształtowników stalowych Zbierak zbudowa...

Maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1736

Maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu. - walce gładkie - są najprostrzymi i stosunkowo tanimi urządzeniami zagęszczającymi, stos. do zagęszczania cienkich warstw gruntu, powszechnie stosowane przy budowie nawierzchni drogowych. Ich zasadnicza wadą jest to , że w czasie ruchu występuje duża si...

Metody pomiaru i oceny zagęszczlności gruntów i kruszywa-opracowanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

Metody pomiaru i oceny zagęszczlności gruntów i kruszywa. Metoda badania zagęszcza. została opracowana przez R.R Proctora. Zagęszcz. grunt. ocenia się przez porównanie ciężarów objętościowych szkieletu grun. Oznaczenie wilgotności optymalnej grun...

Mieszanki mineralno-asfaltowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych : -beton asfaltowy o dużej zawartości frakcji grysowej 0/6,3 mm modyfikowany elastomerem, -mieszankę SMA 0/4, 0/6.3, 0/8, 0/9.6 mm modyfikowany polimerem, -mieszankę miner. -bitumiczna o nieciągłym uziarnieniu 0/6.3, 0/9.3, 0/12.8, modyf.

Nasypy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113

NASYPY Nasyp- warstwa lub specjalnie ukształtowana budowla z materiału gruntowego. Nasyp konstrukcyjny- nasyp stanowiący budowlę stromą ( wał, groble, zbocza) Zasypka- nasyp wypełniający przestrzeń między gruntem rodzimym i obiektem budowlanym N...

Nawierzchnie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Urządzenia do pomiaru cech eksploatacyjnych nawierzchni: szorstkość (wsp. tarcia s)-wahadło angielskie (metoda punktowa) -przyczepka pomiarowa SRT3 (do szorstkości podłużnej), równość podłużna (wskaźnik komfortu jazdy r) - 4 metrowa łata, planograf lub APL (urządzenie ciągnione za samochodem, wyhyla...

Obliczanie objętości budowli ziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

Obliczanie objętości budowli ziemnych - metody ścisłe i przybliżone. Obliczenie objętości budowli ziemnych stanowi podstawę zarówno do obliczenia kosztu, jak i opracowania projektu organizacji robót. Obliczanie objętości dużych i skomplikowanych pod względem geometrycznym budowli ziemnych wymaga op...

Oddziaływanie robót budowlanych na środowisko-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

Oddziaływanie robót budowlanych na środowisko: Degradacja gleby (zagęszczanie wierzchniej warstwy gleby przez przemieszczający się sprzęt, przemieszczanie urobku, degradacja chemiczna) Zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych (wycieki paliwa, odpady budowlane, pyły) i zmiana stosunków w...