Mieszanki mineralno-asfaltowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mieszanki mineralno-asfaltowe-opracowanie - strona 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych :
-beton asfaltowy o dużej zawartości frakcji grysowej 0/6,3 mm modyfikowany elastomerem, -mieszankę SMA 0/4, 0/6.3, 0/8, 0/9.6 mm modyfikowany polimerem, -mieszankę miner.
-bitumiczna o nieciągłym uziarnieniu 0/6.3, 0/9.3, 0/12.8, modyf. Elastomerem, -cienki dywaniki( asfalt D70 lub D100 w przypadku modyf. elastomerem D200, elastomeroasfalt DE80, DE150, polimery, grysy, piasek, środek adhezyjny).-asfalt piaskowy(piasek otoczony asfaltem zastosowanie lokalne).
Cechy mieszanki mineralno -asfaltowej.:
-uziarnienie mieszanki,
-skład mieszanki min.
-asfalt. pobranej w wytwórni, -właściwości asfaltu., -właściwości wypełniacza, -właściwości kruszywa, -temp. składników mieszanki min.
-asfal., -temp. mieszanki min.
-asfalt., -wygląd mieszanki min.
-asfal., -właściwości próbek mieszanki min.
-asfal., pobranej w wytwórni.
Dopuszczalne temperatury (minimalne i maksymalne) mieszanek mineralno-asfaltowych
produkowanych i układanych i z czym są one związane.
Lp.
Rodzaj asfaltu
Temp asfaltu w zbiorniku roboczym
Betonu asfaltowego
SMA
Asfaltu lanego
1
D 20
155-175
175-220
2
D 35
150-170
165-210
3
D 50
145-165
140-170
140-180
155-200
4
D 70
140-160
135-165
135-175
5
D 100
135-160
130-160
130-160
6
Polimeroasfaltu
wg wskazań producenta polimeroasfaltu
Temp. aziązane są z rodz. zastosow. asf. oraz rodz. mieszanki asfalt.
Zestaw sprzętu do produkcji i wykonania warstw bitumicznych:
Produkcja : wytwórnie stałe, półstałe ,ruchome o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno - asfaltowych (w tym min. Podgrzewarki wypeł. do mas bitum., dozatory, suszarki i otaczrki kruszywa, zasobniki masy bitumicznej, kotły do asf. lanego, mieszrki do zimnych mas bitumicz.)
Wykonanie: oczyszczarki nawierzchni, skrapiarki lepiszcz bitum., rozkładarki do wbudowywania mieszanek mineralno - asfaltowych i ich wstępnego zagęszczania, samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym, cysterny do przewozy lepiszcz, walce ogumione, walce lekkie ,średnie ,ciężkie stalowe gładkie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz