Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy w robotach ziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy w robotach ziemnych-opracowanie - strona 1 Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy w robotach ziemnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy w robotach ziemnych.
Roboty ziemne zmechanizowane, a w szczególności zmechanizowane według zasad mechanizacji kompleksowej. Powinny być wykonywane na podstawie projektu mechanizacji robót. Integralną częścią tego projektu są również wytyczne bezpieczeństwa pracy dostosowane do rodzaju i wielkości zadania, zastosowanych maszyn, warunków lokalowych i czasu wykonywania robót. Poniżej podano podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót koparkami, spycharkami i zgarniarkami. Wymagania te obowiązują w każdych warunkach lokalnych.
a. Przy pracach koparką należy:
wyznaczyć strefę bezpieczeństwa równa największemu zasięgowi maszyny plus 5 m.; odległość ta nie może być mniejsza od 15 m.,
ustawiać koparkę przy wykopie w odległości większej niż 0.6 m. poza prawdopodobnym klinem odłamu dla danej kategorii gruntu,
nie dopuszczać do tworzenia się nawisów (przy pracy koparki z osprzętem przedsiębiernym),
ładować urobek na środek transportu z wysokości nie większej nad dnem pojazdu niż 0.5m. przy gruntach sypkich i 0.25 m. przy gruntach kamienistych,
magazynować odkłady gruntu w odległości nie mniejszej niż 5 m. od górnej krawędzi wykopu przy gruntach nieprzepuszczalnych oraz 3 m. przy gruntach przepuszczalnych,
Ustawiać środki transportu pod załadunek w sposób wykluczający przechodzenie łyżki nad kabiną kierowcy.
Praca koparki w terenie uzbrojonym powinna być prowadzona przy udziale nadzoru technicznego. Nie dozwolona jest praca koparki pod przewodami wysokiego napięci lub gdy znajdują się one w zasięgu jej działania.
b. przy pracy spycharką należy:
przestrzegać aby wzniesienia, na których pracują spycharki, nie były większe niż 25; spadki podłużne większe niż 30 i pochylenie poprzeczne większe od 18. Szczegółowe zalecenia dla danej spycharki zawarte są w dokumentacji techniczno - ruchowej. Nie dozwolona jest praca spycharki pod przewodami wysokiego napięci lub gdy znajdują się one w zasięgu jej działania. Zabroniona jest praca spycharki na terenach podmokłych oraz gliniastych po ulewnych deszczach.
c. przy pracy zgarniarek należy:
przestrzegać aby spadki trasy zgarniarek nie były większe od 10, s spadki poprzeczne większe od 5,
usunąć przeszkody uniemożliwiające swobodną pracę zgarniarek,
przygotować odpowiednie trasy transportowe i zapewnić na nich odpływ wód opadowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz