technologia robót budowlanych roboty przygotowawcze, materiał z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 11767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
technologia robót budowlanych roboty przygotowawcze, materiał z ćwiczeń - strona 1 technologia robót budowlanych roboty przygotowawcze, materiał z ćwiczeń - strona 2 technologia robót budowlanych roboty przygotowawcze, materiał z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 16 stron, zawiera wzory oraz obliczenia i składa się z takich punktów jak: zdjęcie ziemi roślinnej, obliczenie wielkości robót ziemnych, przyjęcie spycharki, przyjęcie schematu jej pracy oraz obliczenie jej wydajności, do zdjęcia humusu przyjęto spycharkę Caterpillar D5, obliczenie wydajności pracy pojedynczej spycharki, wydajność eksploatacyjna, przyjęcie ładowarki, przyjęcie schematu jej pracy oraz obliczenie jej wydajności, do załadunku urobku na samochody samowyładowcze wykorzystano ładowarkę firmy Stalowa Wola typ L ? 31, schemat pracy ładowarki, obliczenie wydajności pracy ładowarki, wydajność eksploatacyjna ładowarki, określenie liczby środków transportowych z warunku ciągłej pracy ładowarki, makroniwelacja, obliczenie wielkości robót ziemnych, przyjęcie zgarniarki, przyjęcie schematu jej pracy oraz obliczenie jej wydajności, do wykonania makroniwelacji przyjęto zgarniarkę Caterpillar 624B, obliczenie wydajności pracy pojedynczej zgarniarki, obliczenie wielkości robót przez jedną zgarniarkę na jedną zmianę, dobranie ilości zespołów roboczych, wykonanie wykopu, obliczenie objętości wykopu szerokoprzestrzennego, obliczenie objętości gruntu w stanie rodzimym, która jest niezbędna do zasypania fundamentu, przyjęcie koparki, schematu jej pracy oraz obliczenie jej wydajności, określenie liczby środków transportowych z warunku ciągłości pracy koparki, obliczenie wielkości robót wykonanych przez jedną koparkę na jedną zmianę roboczą oraz dobranie ilości zespołów roboczych, procesy pomocnicze i wykończeniowe w robotach ziemnych, karczowanie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, wytyczenie budowli ziemnych, tymczasowe drogi dojazdowe, warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych, badanie gruntów, zdjęcie ziemi roślinnej, załadowanie i wywiezienie humusu, roboty makroniwelacyjne, warunki techniczne wykonywania nasypów, wydobywanie gruntu koparkami, sprawdzenie wykonania robót, odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy), odbiór robót.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(…)

… niż 20m.
12
4.6. Bliskie zaplecze placu budowy
Plac budowy tego typu obiektu inżynieryjnego jest zapleczem dłużej użytkowanym, wraz ze zmianami etapów
budowy, następuje zmiana sposobu zagospodarowania.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych
5.1 Badanie gruntów
Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawstwa,
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań:
- analiza makroskopowa
- wilgotność gruntu
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien wykonać terenowe…
… torem
tworzą się po bokach przejazdów wałki ziemi . Przy kolejnych przejazdach stanowią one zabezpieczenie przed
ubytkami urobku na boki.
łożyskowy – tworzy się zagłębione łożysko i przemieszcza się nim urobek na odległość do 10 m
i więcej.
5.3 Załadowanie i wywiezienie humusu
Urobek z wykonanych przez spycharki nasypów powinien zostać usunięty z placu budowy.
Do tego celu należy użyć ładowarek…
… pracy aby jak najbardziej
ograniczyć czas załadunku samochodu samowyładowczego. Należy zwrócić również uwagę na dobranie
odpowiedniej liczby środków transportowych aby zapewnić ciągłość pracy ładowarki.
Dobór wielkości ładowarek zleży od wielkości robót ziemnych.
Kryterium doboru jest wielkości zadań na jednym placu budowy oraz intensywność robót, a ta wynika głównie
z pojemności łyżki stosowanej…
… ciągłej pracy ładowarki.
Przyjęcie samochodu samowyładowczego
Przyjęto samochód samowyładowczy Kamaz 55111
Dane techniczne:
masa całkowita - 24 t
udźwig samochodu - 15 t
moc – 260 kM
4
objętość nadwozia: 8,5 m3
kąt nachylenia nadwozia: 60o
kierunek rozładunku: do tyłu
prędkość max.: 90 km/h
Określenie czasu załadunku jednego samochodu samowyładowczego
Vt
tz =
Vk ⋅ S n ⋅ n
Vt - ładowność środka…
…
Qe1,2 = 138,4 ⋅ 0,87 = 120,4  m 
 h 
3.4 Określenie liczby środków transportowych z warunku ciągłości pracy koparki.
Przyjęcie samochodu samowyładowczego
Przyjęto samochód samowyładowczy Kamaz 55111
Dane techniczne:
masa całkowita - 24 t
udźwig samochodu - 15 t
moc – 260 kM
objętość nadwozia: 8,5 m3
kąt nachylenia nadwozia: 60o
kierunek rozładunku: do tyłu
prędkość max.: 90 km/h
Określenie czasu…
… konieczne jest wykonanie dróg tymczasowych typu ciężkiego.
Droga tego typu może być wykonana jako monolit z betonu cementowego lub asfaltowego, albo z
prefabrykatów żelbetowych.
Szerokość nawierzchni drogi powinna wynosić 7,0-8,5m (przy ruchu dwukierunkowym) lub 4,0-4,5m (ruch
jednokierunkowy), przy placu wyładunkowym powinna być poszerzona minimum o 3,5m, minimalne promienie
łuków nie mogą być mniejsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz