Technologia Robót Budowlanych

note /search

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych Kierunek Budownictwo Grupa VI rok akademicki 2012/2013 CZĘŚĆ I Roboty przygotowawcze 1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej: 1.1. Da...

Technologia robót budowlanych roboty przygotowawcze, materiał z ćwicze...

 • Politechnika Śląska
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 11592

Dokument ma 16 stron, zawiera wzory oraz obliczenia i składa się z takich punktów jak: zdjęcie ziemi roślinnej, obliczenie wielkości robót ziemnych, przyjęcie spycharki, przyjęcie schematu jej pracy oraz obliczenie jej wydajności, do zdjęcia humusu przyjęto spycharkę Caterpillar D5, obliczenie wyda...

Projekt z technologi robót budowlanych

 • Politechnika Śląska
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 8946

6 wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych. Projekt zawiera min. obliczenie wielkości robót z podziałem na elementy, ze względu na technologię wykonania, dobór metody realizacji, charakterystykę deskowania poszczególnych elementów nośnych i sposób ich dob...

Technologia Robót Budowlanych - projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 9618

Jest to projekt z przedmiotu technologia robót budowlanych prowadzonego przez dr inż. Czesława Banasia. Zakres projektu jest następujący: roboty przygotowawcze, roboty betonowe, projekt deskowania, wyznaczenie parcia mieszanki betonowej, wymiary przekroju

Budowle i roboty ziemne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1610

BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE 1. BUDOWLE ZIEMNE W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH BUDOWNICTWA Budowle ziemne mogą mieć dwojaki charakter: stały i czasowy. Cechą charakterystyczną budowli stałych jest ich stateczność oraz wieloletnia trwałość. Do tej g...

Przygotowanie placu budowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2303

Przygotowanie placu budowy Na przygotowanie placu budowy składa się działalność geodezyjna, wytyczenie dróg, ściągnięcie warstwy humusu, obliczenia dla gruntu oraz bilans mas ziemnych. 1.1. Usunięcie Humusu Humus ściągnięto dookoła planowanego...