Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych  - strona 1 Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych  - strona 2 Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych  - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Ćwiczenie projektowe z przedmiotu
Technologia Robót Budowlanych
Kierunek Budownictwo
Grupa VI
rok akademicki 2012/2013
CZĘŚĆ I
Roboty przygotowawcze
1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej:
1.1.
Dane wyjściowe:
 Schemat wykopu: (Załącznik 1)


Miąższość warstwy humusu:
Założono: skrawanie warstwy humusu z obszaru prostokątnego odsuniętego od krawędzi wykopu na
odległość 5 m, wg schematu:
(Załącznik 2)
1.2.
Wyznaczenie objętości humusu:
2. Dobór maszyn
2.1.
Dobór spycharki:
Przyjęto spycharkę gąsienicową HSW TD-40E o parametrach :
2.2.
Maksymalna prędkość jazdy:
Bieg
Do przodu
[km/h]
Do tyłu
[km/h]
Do przodu
[m/s]
Do tyłu
[m/s]
I
4,10
5,20
1,14
1,44
II
6,70
8,40
1,86
2,33
III
12,00
14,90
3,33
4,14
2.3.
Parametry lemiesza:
Parametr
Pojemność lemiesza q
Wartość
22,80
Wysokość lemiesza
2,26 m
Szerokość lemiesza
5,18 m
3. Przyjęcie schematu pracy spycharki:
3.1.
WARIANT I – humus transportowany na jedną stronę z zawracaniem
T c = top + t zb + ts + tpo + tzb + tp + top + tzb + tzk + tpw + tzk
3.2.
WARIANT II – humus transportowany na jedną stronę bez zawracania
T c = top + t zb + ts + tpl + tzb + tp + top + tzb + tpw
Wydajność spycharki:
gdzie:
- wydajność mierzona objętością gruntu w stanie rodzimym
- czas cyklu pracy spycharki w schematach [s]
- pojemność lemiesza
– współczynnik spoistości gruntu, przyjęto
– współczynnik napełnienia lemiesza, przyjęto
– współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny, przyjęto
Czasy stałe:
-czas opuszczenia lemiesza (10 s)
-czas zmiany biegu (5 s)
-czas podnoszenia lemiesza (10 s)
-czas zmiany kierunku jazdy (10 s)
Czasy zmienne:
-czas skrawania
-czas przemieszczenia
-czas powrotu
4. Wyznaczenie czasów zmiennych:
4.1.
Czas skrawania:
– droga skrawania [m]
– prędkość spycharki podczas skrawania (bieg I
)
Przyjęto długość odcinka skrawania Ls =19,1 m (z uwzględnienie wymiarów powierzchni skrawania, dzieląc
całkowity odcinek skrawania na 13 równych części)
Przyjęto czas skrawania ts = 17 s
4.2.
4.3.
Średni czas przem
ieszczenia:
– średnia droga przemieszczenia koparki [m]
– prędkość spycharki podczas przemieszczenia (bieg II
Przyjęto:
wysokość składowania gruntu h = 2 m
)
Średnia droga przemieszczenia:
Przyjęto średnią długość przemieszczenia
=
m
Przyjęto średni czas przemieszczenia
4.4.
Średni czas powrotu:
– średnia droga powrotu koparki [m]
– prędkość spycharki podczas powrotu (bieg III
(bieg III
z zawracaniem)
Średnia droga powrotu:
Przyjęto średnią długość powrotu Lpw =
m
bez zawracania)
4.4.1.
Średni czas powrotu bez zawracania:
Przyjęto średni czas powrotu
4.4.2.
Średni czas powrotu z zawracaniem:
Przyjęto średni czas powrotu
5. Czas jednego cyklu pracy spycharki
5.1.
WARIANT I
T c = top + t zb + ts + tpo + tzb + tp + top + tzb + tzk + tpw + tzk
Wydajność spycharki:
Czas pracy spycharki:
5.2.
WARIANT II
T c = top + tzb + ts + tpo + tzb +

(…)

… wytrzymałościowe drewna (na podstawie normy PN-B-03150 „Konstrukcje drewniane - obcią enia
zwykłe i projektowanie”):

Wytrzymałość na zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien:

Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien:

Klasa użytkowania: Pierwsza

Współczynnik modyfikacji:

Moduł sprężystości wzdłuż włókien :

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału:
2.2.
Wytrzymałość…
… kategorii I, osprzęt podsiębierny)
(dla gruntu kategorii III, osprzęt podsiębierny)
(dla gruntu kategorii IV, osprzęt podsiębierny)
3.3.
Wydajność dla poszczególnych kategorii gruntu:
3.4.
Czas pracy spycharki:
3.5.
Dobór środków transportowych
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu:
♦ samochody skrzyniowe,
♦ samochody samowyładowcze,
ciągniki kołowe
… metr bieżący deski:
2.6.2.
Wartość reakcji podporowych:
2.6.3.
Wartość momentów podporowych:
2.6.4.
Wartość momentu w środku rozpiętości deski (momentu maksymalnego):
2.6.5.
Wymiarowanie grubości deski h:
2.6.5.1.
Wartość wskaźnika zginania:
2.6.5.2.
Warunek wytrzymałości na zginanie:
Przyjęto deskę o grubości h=1,2 cm
2.7.
Obliczenia słupa:
2.7.1.
Wymiary słupa:
Długość słupa:
Słupek przenosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz