Wykonywanie robót ziemnych za pomocą spycharek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie robót ziemnych za pomocą spycharek-opracowanie - strona 1 Wykonywanie robót ziemnych za pomocą spycharek-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą spycharek.
a) Charakterystyka spycharek
Spycharki pracują jako maszyny wyrównujące - na krótkich odległościach - tereny budowlane i zastępujące koparki w wykopach pod budynki o małych głębokościach - do 1.5 m, w szczególności jeśli urobek może być rozplantowany dookoła budynku . Spycharki znajdują duże zastosowanie również przy wykopie kanałów , przy wykopach pod płytkie zbiorniki ,do budowy podtorza drogowego ( gdy wykopy i nasypy postępują za sobą kolejno krótkimi odcinkami ) . Znaczny i niezastąpiony jest udział spycharek przy obsypywaniu gruntem fundamentów różnych budynków , w szczególności przyczółków mostów , wiaduktów itp. oraz przy zasypywaniu wszelkiego rodzaju rowów kanalizacyjnych , wodociągowych itp.
Klasyfikację spycharek przeprowadza się biorąc pod uwagę :
1. Ustawienie lemiesza w stosunku do osi podłużnej maszyny Ze względu na ustawienie lemiesza spycharki można podzielić :
-czołowe - o niezmiennym położeniu w stosunku do wzdłużnej osi ciągnika (gdy podnoszenie i opuszczanie lemiesza odbywa się tylko w płaszczyźnie pionowej )
-uniwersalne nazywane także skośnymi - przy których możliwe jest przestawianie w planie lemiesza w stosunku do osi wzdłużnej ciągnika o 55-65 stopni w obydwie strony , ale także i pod kątem 90 stopni (tak jak u spycharek czołowych). Lemiesze spycharek uniwersalnych często mogą być również pochylane w płaszczyźnie pionowej w obydwie strony o kąt 6-8 stopni.
2.Wielkość lemiesza 3.Rodzaj podwozia Spycharki w zależności od rodzaju podwozia dzielą się na :
-gąsienicowe-mała prędkość 4 - 9 km/godz. , niskie przyspieszenia 0.6 m/s2 ,większa siła pociągowa
-kołowe - znaczna prędkość 40 km/godz. ,duże przyspieszenia 1.2 m/s2 ,mniejsza siła pociągowa
4.Sposób sterowania wyposażeniem roboczym spycharki
Pod względem systemu sterowania wyposażenie roboczym spycharek dzielą się one na spycharki :
- ze sterowaniem hydraulicznym - powszechnie stosowane w spycharkach mniejszych i średnich. Urządzenie sterownicze hydrauliczne składa się z pompy olejowej , dwóch cylindrów hydraulicznych oraz dwóch tłoczysk - ze sterowaniem linowym - stosowane w spycharkach wielkich . Podnoszenie i opuszczanie lemiesza odbywa się za pomocą wielokrążka linowego oraz wciągarki zmontowanej nad tylnym mostem ciągnika.
Lemiesze spycharek pod względem konstrukcyjnym dzielą się na zamknięte , półzamknięte i otwarte.
Nóż lemiesza może być pochylony w stosunku do powierzchni skrawania w granicach 45 - 60 stopni. Dla regulacji i ograniczenia grubości skrawanej warstwy gruntu służą płozy podtrzymujące belki popychające. W celu zwiększenia ilości przemieszczanej masy ziemnej lemiesze spycharek czołowych zaopatrzone są z obydwu boków w dwie pionowe ścianki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz