Prace w ramach regulacji rzek oraz proces technologiczny związany z budową sieci kanalizacyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prace w ramach regulacji rzek oraz proces technologiczny związany z budową sieci kanalizacyjnej-opracowanie - strona 1 Prace w ramach regulacji rzek oraz proces technologiczny związany z budową sieci kanalizacyjnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prace w ramach regulacji rzek:
1.Niwelacja trasy rzeki z wyznaczeniem osi regulacyjnej
2.Oznaczenie na trasie rzeki rurociągów i kabli podziemnych
3.Koszenie skarp i strefy przybrzeżnej
4.Oczyszczenie koryta rzeki z przeszkód pływających
5.Doprowadzenie przekroju poprzecznego do projektowanej wielkości
6.Niwelacja kontrolna.
7.Rozplantowanie odkładu.
8.Zagospodarowanei terenu.
Konsekwencje regulacji rzek:
- likwidacja zadrzewień i zakrzewień w strefie przybrzeżnej
-uszkodzenia roślinności trawiastej w strefie przybrzeżnej
- zagęszczenie gleby strefy przybrzeżnej
- zranienie i wypłoszenia owadów i ptaków oraz innych zwierząt z koryta cieku
- ujednolicenie warunków siedliskowych w korycie cieku
- trwałe lub czasowe wyeliminowanie niektórych gatunków flory i fauny koryta cieku
-zmniejszenie liczebności organizmów wodnych
-zmiana naświetlenia koryta cieku i prędkości wody
Proces technologiczny związany z budową sieci kanalizacyjnej
1. Zagospodarowanie terenu budowy, wykonanie dróg czasowych (jednocześnie dostarczenie na budowę niezbędnych urządzeń i materiałów).
2. Usunięcie przeszkód terenowych
3. Roboty pomiarowe 4. Zabezpieczenie roślinności i urządzeń uzbrojenia terenu
5. Zdjęcie ziemi urodzajnej
6. Wykonanie wykopu (następnie odwodnienie wykopu i umocnienie ścian wykopu)
7. Wykonanie podsypki pod rurociągi
8. Montaż rur i studzienek.
9. Wykonanie obsypki rur.
10. Wykonanie prób szczelności.
11. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.
12. Wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu.
kolejności technologiczne (główne czynności), które wykonuje się podczas realizacji kolektora kanalizacyjnego w terenie niezabudowanym:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie podsypki,
- montaż kolektora i obsypka ,
- próba szczelności,
- zasypanie wykopu,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz