Wykonawstwo sieci-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonawstwo sieci-opracowanie - strona 1 Wykonawstwo sieci-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykonawstwo sieci
Wykonanie wykopów układanie i łączenie rur:
Podstawą do budowy są rysunki robocze. Rozpoczyna się od trasowania rurociągów w porozumieniu z zarządem drogowym. Przewody wodociągowe układa się zazwyczaj albo pod chodnikiem albo pod jezdni, jeżeli w gruncie występują prądy błądzące to przewody stalowe i żeliwne należy zabezpieczyć za pomocą ochrony katodowej.
Zasadniczym czynnikiem określającym głębokość posadowienia rurociągów jest głębokość przemarzania gruntu.
Szerokość wykopu jest zależna od rodzaju gruntu oraz średnicy przewodu i wynosi D + (0,3—0,4 m), nie może być jednak mniejsza niż 0,6 m, a przy większych głębokościach — niż 0,8 m. Ziemię z wykopu należy odkładać w odległości 0,5 m od jego krawędzi, aby wydobyty grunt nie obsypywał się do wykopu oraz ze względu na opuszczanie rur i ustawianie trójnogów, układanie pomostów itp. Przy głębokościach 1 m lub większych, szczególnie w luźnych gruntach, należy stosować deskowanie zwarte, a w gruntach zwartych — deskowanie luźne z zachowaniem odstępów 15—20 cm między balami. Praktyczne są ścianki stalowe, które są trwałe i wygodne w użyciu.
Przewody należy układać na gruncie stałym, dlatego przy wykonaniu wykopu zostawia się kilkucentymetrową warstwę gruntu powyżej projektowanej rzędnej dna, którą to warstwę zdejmuje się podczas układania przewodów. Przy słabych gruntach wykonuje się podsypkę 20—30 cm z gruboziarnistego piasku. W celu ułożenia rur poniżej zwierciadła wody gruntowej należy początkowo wykopać wykop do poziomu zwierciadła wody, a następnie obustronnie wykonać ścianki szczelne. Dalszy wykop wykonuje się przy równoczesnym odpompowywaniu wody lub odwadnianiu wykopu za pomocą filtrów szpilkowych. Jedną ze wstępnych czynności przy budowie rurociągów jest rozwiezienie rur wzdłuż wykopów. Rury należy układać dopiero po sprawdzeniu głębokości wykopu i po starannym wyrównaniu dna. Przed ułożeniem rur żeliwnych w wykopie należy uderzając młotkiem sprawdzić każdą, czy nie jest pęknięta. Rury opuszcza się do wykopu ręcznie za pomocą dwóch lin lub przy zastosowaniu trójnogów albo żurawia samojezdnego. Przed założeniem uszczelnienia należy sprawdzić ustawienie każdej rury zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Rury należy układać zawsze w kierunku zwiększających się rzędnych, tj. z dołu w górę.
Węzły (skrzyżowania pod kątem prostym i ostrym), rysunek skrzyżowania przewodów wodociągowych pod kątem ostrym. Za pomocą węzłów łączy się kilka ulicznych przewodów wodociągowych. Należy zaznaczyć wszystkie potrzebne kształtki wg katalogu. Przewody krzyżują się zazwyczaj pod kątem prostym, niekiedy pod kątem ostrym. Należy dobrać właściwe kształtki.

(…)

… od rodzaju rur i miejscowych warunków. Przy przekraczaniu przeszkód, np. rzek, wąwozów, torów kolejowych, wykonuje się podwieszenie rurociągu na chomątach lub opaskach umocowanych pod mostami lub układa go w korycie rzeki. Na tego rodzaju przewody używane są rury stalowe z zastosowaniem połączeń elastycznych. Syfony o mniejszej średnicy montuje się na rusztowaniu, a następnie podwiesza na kozłach za pomocą lin. Wyjmując podkładki spod rurociągu, opuszcza się powoli rurociąg na całej długości na dno odeskowanego wykopu. Następnie przewód zasypuje się żwirem dna rzeki. Niekiedy budowany jest specjalny most lub kładka. Rurociąg należy wówczas umieścić np. w drewnianej skrzyni pokrytej blachą cynkową, wypełnionej trocinami, wełną żużlową i podobnymi materiałami ocieplającymi. Przekroczenie torów kolejowych…
… używa się specjalnych pomp tłokowych probierczych zaopatrzonych w manometr. Przed próbą należy sprawdzić ogólnie badany odcinek, zabezpieczyć wszystkie skrajne zasuwy, odgałęzienia itp., następnie napełnić go wodą, wreszcie zwiększyć ciśnienie, pompując do wysokości ciśnienia roboczego. Pod tym ciśnieniem pozostawiamy rurociąg przez parę godzin, aby uszczelki konopne nasiąkły wodą. Następnie, po usunięciu niekiedy zbierającego się powietrza, ciśnienie należy zwiększyć do wysokości ciśnienia próbnego. Podczas tłoczenia należy zamknąć zawór na przewodzie do manometru, ponieważ uderzenia tłoka pompy niszczą manometr.
Po dokonanej próbie ciśnienia zasypywanie wykopu należy zacząć od gniazd pod kielichami, dobrze obustronnie ubijając grunt przy rurach. Pierwsza warstwa, do wysokości ok. 0,2 m…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz