Inżynieria Miejska - opracowanie pytań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria Miejska - opracowanie pytań   - strona 1 Inżynieria Miejska - opracowanie pytań   - strona 2 Inżynieria Miejska - opracowanie pytań   - strona 3

Fragment notatki:

1.  Podział sieci kanalizacyjnych 
Kanalizacja ; Zespól różnego rodzaju budowli i urządzeń inżynierskich , których zadaniem jest przyjecie ścieków z budynków i wód opadowych na określonym zabudowanym obszarze , a następnie odprowadzenie do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu . -Sieci grawitacyjne -sieci ciśnieniowe (rzadko spotykane) -System ogólnospławny : Wszystkie odpływające z danego terenu ścieki odprowadzane są wspólnymi kanałami. W tym systemie kanalizacje buduje sie w osi ulicy jeden kanał do którego podłącza sie przykanaliki , z budynków . Stosowane są kanały o dużych przekrojach (w pelni wykorzystywane podczas dużych dreszczów) .  -System rozdzielczy: polega na odprowadzeniu ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych jednymi kanałami , natomiast drugimi kanałami odprowadzane są ścieki opadowe. Przy stosowaniu tego systemu w każdej ulicy znajdują sie dwa kanały ; jednej o mniejszej średnicy i głębiej położony odprowadzający ściek bytowo- gospodarcze i przemysłowe oraz drugi założony znacznie płyciej, lecz o większej średnicy - odprowadzający ścieki opadowe 
Średnice kanałów dopasowuje się: -w sieci sanitarnej na podstawie obliczeń sanitarnych - w sieci deszczowej- deszcz miarodajny Minimalne spadki w sieci kanalizacyjnej 0,5% w celu uzyskania prędkości samooczyszczenia, czyli takiej przy której w rurach nie pozostają odpady mogące blokować przepływ W kanalizacji deszczowej buduje się zbiorniki retencyjne, które napełniają się wodą deszczową podczas intensywnych opadów deszczu (aby nie zalać miasta) 2.  Budowa sieci uzbrojenia podziemnego w technologii wykopowej 
Etapy: 1.  Wytyczenie trasy 2.  Zabezpieczenie ekonomiczne (analiza wpływu odwodnienia na szatę roślinna, 
zabezpieczenie drzew w pobliżu budowy) 
3.  Prace ziemne 
  Usuwanie nawierzchni   Utylizacja odpadów (masy bitumiczne to odpady niebezpieczne i należy 
wywozić je na składowiska odpadów niebezpiecznych) 
  Zdjęcie humusu (grunt chroniony, wywożony na odkład i zabezpieczony 
przed wyschnięciem) 
Każdy wykop głębszy niż 1m musi być odpowiednio zabezpieczony przed osuwaniem się skarp- zależy to od kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Naturalne skarpy stosujemy tylko przy płytkich wykopach, NIGDY gdy: występuje woda gruntowa! Sposób nieopłacalny ze względu na szerokość wykopu. 
4.  Obudowa wykopu:    Ścianki szczelne stalowe  
Mogą być wbijane, wwibrowywane lub wciskane.  Wbijanie- metoda najszybsza i dobra do każdych warunków gruntowo-wodnych. Podczas wbijania powstają duże drgania i hałas co uniemożliwia wykonywania tą technologią w terenie zabudowanym. Wwibrowywanie-pogrążanie ścianek w wyniku drgań, które są mniej szkodliwe dla zabudowy, generują mniej hałasu i nie powodują takiego zagęszczenia 

(…)

… uzbrojenia
podziemnego 4. przestrzeń rezerwowa
Konstrukcja:
-monolityczna- mogą być wykonane z cegły,
kamienia, betonu lub żelbetu
-prefabrykowana- głownie do budowy tuneli
prostokątnych. Najważniejsze jest zapewnienie
szczelności na połączeniach aby nie doszło do
przecieków
-przy metodach bezwykopowych obudowę stanowią żelbetowe tubingi układane za tarczą
maszyny drążącej
-jako element gotowej zabudowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz