Inżynieria miejska - opracowanie zagadnień na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria miejska - opracowanie zagadnień na egzamin - strona 1 Inżynieria miejska - opracowanie zagadnień na egzamin - strona 2 Inżynieria miejska - opracowanie zagadnień na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Relining
Technologia długiego reliningu polega na wprowadzeniu do uszkodzonego kanału nowej rury najczęściej z polietylenu. Głównym kryterium zastosowania jest minimalizacja zawężenia światła rurociągu. Rurę taką można przygotować na powierzchni terenu łącząc ze sobą przez czołowe zgrzewanie rury o długościach najczęściej 6 lub 12 m. Wprowadzenie rury przeprowadza się z wykopu startowego, którego wielkość musi być odpowiednio dobrana, uwzględniając promień ugięcia rury w trakcie jej wprowadzania, często zależny od głębokości posadowienia kanału i jego średnicy. Po wciągnięciu rury następuje proces iniekcji tzn. wolną przestrzeń między rurami wypełnia się specjalną mieszanką cementowo-popiołową. Technologie długiego reliningu stosuje się z jednego wykopu na odcinkach o długości do ok. 700 m, przy zastosowaniu rur o średnicach 80 - 3000 mm.
Renowacja kanałów metodą Shortlining WIR (relining krótki) Shortlining WIR jest techniką renowacji rurociągów grawitacyjnych za pomocą krótkich modułów rurowych, dla której stosowane są również nazwy: krótki relining, W technice tej wykorzystywane są moduły rurowe o średnicy zewnętrznej nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej odnawianego przewodu - np. do renowacji kanału DN300 można zastosować moduły ?280 mm lub ?250 mm. Renowacja polega na sukcesywnym dołączaniu kolejnych modułów rurowych i jednoczesnym wsuwaniu tak montowanej wykładziny do wnętrza starego rurociągu. Moduły systemu WIR posiadają długość całkowitą 58 cm, a ich długość montażowa jest zależna od średnicy modułów i wynosi od 50 do 53 cm (wymiary modułów podane są w tab. 1). Niewielka długość całkowita modułów umożliwia prowadzenie prac we wnętrzu studni kanalizacyjnej i dzięki temu możliwe jest odnawianie kolejnych odcinków kolektora bez wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych. Moduły rurowe WIR są krótkimi odcinkami rur z PVC-U (moduły o ?125 mm i ?140 mm wykonywane są z rur PE), w których metodą obróbki wiórowej jeden koniec formowany jest w kielich, drugi w odpowiednio uformowaną część bosą. Połączenie dwóch modułów następuje poprzez wsunięcie bosego końca jednego modułu w część kielichową drugiego. Szczelność połączenia zapewniają dwa pierścienie typu O-ring zakładane w dwa oddzielne rowki usytuowane na odcinku bosego końca modułu. Konstrukcja połączenia modułów (koniec bosy, kielich i uszczelki) mieści się w grubości ścianki modułu, co sprawia, że po połączeniu dowolnej ilości modułów średnica zewnętrzna wykładziny w dowolnym miejscu nie jest większa niż średnica nominalna rury, z której moduły są produkowane.. Doświadczenie pokazuje, że na odcinkach między studniami rury nie zawsze są ułożone prostoliniowo. Stąd pewna "elastyczność" nowego przewodu jest pożądana.

(…)

… i zapewniający znaczną przepustowość hydrauliczną. Rozwiązanie połączeñ paneli oraz własno.ci żywicy poliestrowej gwarantują wytrzymały i niezawodny system, zachowujący po upływie 50 lat dostateczny zapas bezpieczeństwa.
W panelach można bez problemu wycinac otwory i uszczelniac włączenie (np. kitem żywicznym). W miejscachlokalnych deformacji i uszkodzeñ można zastosowac pasowane elementy, umożliwiające…
… cementowej polega z jednej strony na ochronie biernej, tzn. na stworzeniu skutecznej zapory oddzielającej materiał konstrukcyjny ścianki rury od transportowanego medium, a z drugiej strony na ochronie czynnej, gdyż warstwa zaprawy wykazuje zdolności do aktywnej ochrony przed korozją. Ponadto warstwa ta ma zdolność do samoregeneracji poprzez zasklepianie się rys w wyniku pęcznienia przy kontakcie z wodą oraz w wyniku reakcji osadzaniu się węglanu wapnia powstającego podczas reakcji chemicznej jonów wapnia i wodorowęglanów. Ochrona bierna polega na odizolowaniu powierzchni przewodu wodociągowego od kontaktu z wodą. W ramach renowacji przewodu metodą cementacji wyróżnić można następujące etapy: czyszczenie rurociągu; ocena stanu technicznego przez inspekcję kamerą TV; podział rurociągu na odcinki (długość…
… przewodów, przesuniętych względem siebie rur, pękniętych poprzecznie lub podłużnie, a nawet przy brakujących odcinkach rur lub deformacji podłoża. Wymiana odcinka rurociągu technologią berstlining, podobnie jak większość technologii bezwykopowych, wymaga wykonania dwóch niewielkich wykopów. Wykopu początkowego, w którym instalowana jest laweta z siłownikami hydraulicznymi (wymiary tego wykopu zależą…
… technicznych istniejącego kanału ( ?????)
Rodzaje imperfekcji
Przeszkody w przepływie ścieków
Nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych
Przemieszczenia rur
Uszkodzenia zmniejszające nośność rur
Specyficzne uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych z rur podatnych
Cementacja przewodów wodociągowych idea, zalety i zakres zastosowań
Do zalet przewodu wodociągowego z rur żeliwnych lub stalowych podlegającego…
…, aby skutecznie zamknąć perforacje o średnicy do 80 mm, przy ciśnieniu wewnętrznym wynoszącym 10 bar. Przy wżerach do 30 mm średnicy możliwe jest nawet utrzymywanie ciśnienia do 45 barów.
Berstlining
Berstlining statyczny jest technologią umożliwiającą wymianę przewodów wykonanych z kamionki, żeliwa, stali, tworzyw sztucznych, betonu oraz azbestocementu. Prace mogą być prowadzone w przypadku nieszczelnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz