Inżynieria Miejska

note /search

Inżynieria miejska - opracowanie zagadnień na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344

Relining Technologia długiego reliningu polega na wprowadzeniu do uszkodzonego kanału nowej rury najczęściej z polietylenu. Głównym kryterium zastosowania jest minimalizacja zawężenia światła rurociągu. Rurę taką można przygotować na powierzchni terenu łącząc ze sobą przez czołowe zgrzewanie rury o...

Bezwykopowa instalacja przewodów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1281

Bezwykopowa instalacja przewodów przy użyciu technologii przewiertowych Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe [książka, ib021s084.pdf] Wiercenia kierunkowe są technologią stosowaną do przekroczeń większych przeszkód terenowych i zazwyczaj długości jednorazowo wbudowywanych rurociągów i ich ś...

Projekt skrzyżowania dróg

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2219

PROJEKT  SKRZYŻOWANIA  DRÓG I. OPIS  TECHNICZNY     I.0 Założenia projektowe. Projekt skrzyżowania dróg zamiejskich. 2.0 Położenie. Tarnobrzeg 3.0 Zakres projektu  - kanalizacja na drodze głównej (klin naprowadzający) - kanalizacja na drodze podporządkowanej („duża kropla”) - rozwiązanie warswicowe...

Inżynieria Miejska - opracowanie pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4340

1.  Podział sieci kanalizacyjnych  Kanalizacja ; Zespól różnego rodzaju budowli i urządzeń inżynierskich , których zadaniem jest przyjecie ścieków z budynków i wód opadowych na określonym zabudowanym obszarze , a następnie odprowadzenie do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu . -Sieci grawitacyjne...

Budowle podziemne kubaturowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Budowle podziemne kubaturowe (przejścia, garaże podziemne). Do oceny stanu technicznego zalicza się:oględziny konstrukcji - kontrola wzrokowa (rysy, spękania, przesiąki, inwentaryzacja wyposażenia),- sprawdzenie szczelności konstrukcji, stanu iz...

Metody drążenia tuneli-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 5516

Tunel stopowy - rodzaj tunelu wykonanego pod wzniesieniem, którego wlot i wylot znajduje się w stopie góry. Jest to budowla geotechniczna o znacznej długości, wymagająca specjalnego rozwiązania problemów wentylacji oraz wzmocnienia obudowy ze względu na duży nacisk górotworu. Ważnym elementem jest z...

Mikrotunelowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

Mikrotunelowanie - technologia bezwykopowa, typowa dla wiercenia kanalizacji w mieście(średnica od 300 do 3000mm). Zalety: minimalne niszczenie powierzchni terenu i ograniczenie jego osiadań, możliwość prowadzenia prac bez obniżania zwierciadła wody gruntowej wzdłuż trasy tunelu, możliwość zmechani...

Relining-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2219

Relining - (ang. reline, na nowo podszyć) - technologia naprawy i wzmocnienia, polegająca na wprowadzeniu w światło istniejącego obiektu konstrukcji z tworzyw sztucznych lub stali karbowanej (materiał taki sam jak stara rura), a następnie wypełnieniu przestrzeni pomiędzy nową i starą konstrukcją zac...

Remonty przewodów kanalizacyjnych w technologii reliningu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

REMONT PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH W TECHNOLOGII RELININGU. Relining długi i krótki: Długi- wciągnięcie do starego tunelu nowej rury i wypełnienie odpowiednim iniektem przestrzeni miedzy ich ścianami. Do osuszonego i wyczyszczonego przewodu wciąga się nową rurę o nieco mniejszej średnicy (powstaje prz...