Mikrotunelowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrotunelowanie-opracowanie - strona 1 Mikrotunelowanie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Mikrotunelowanie - technologia bezwykopowa, typowa dla wiercenia kanalizacji w mieście(średnica od 300 do 3000mm).
Zalety: minimalne niszczenie powierzchni terenu i ograniczenie jego osiadań, możliwość prowadzenia prac bez obniżania zwierciadła wody gruntowej wzdłuż trasy tunelu, możliwość zmechanizowania robót, możliwość stosowania w dowolnych warunkach gruntowych, można pracować w każdych warunkach pogodowych, minimalne roboty ziemne.
Należy wykonać szereg wierceń do rozpoznania warunków gruntowych.
Technologia mikrotunelowania polega na drążeniu poziomego lub o wymaganym spadku otworu-tunelu, pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami(startową[masywny blok oporowy, zazwyczaj żelbetowy, na nim opierają się siłowniki hydrauliczne] i końcową). Najczęściej stosowanymi sposobami zabezpieczania ścian wykopów są ścianki szczelne zabijane.
W celu obniżenia tarcia pomiędzy zewnętrzną powierzchnią rur a gruntem wykorzystuje się roztwór bentonitowy. System transportu hydraulicznego polega na dostarczeniu czystej płuczki ze zbiornika umieszczonego na zewnątrz do komory mieszania w głowicy wiertniczej, gdzie miesza się ona z rozdrobnionym urobkiem i transportuje go do przewodu powrotnego. Zmieszana z gruntem płuczka jest dostarczana do osadnika, w którym oddziela się ją od stałych cząstek gruntu, tak aby mogła być powtórnie użyta do transportu urobku.
Stacja pośrednia - szereg siłowników w środku rury, dopycha określoną długość zespołu rur, można stosować kilka stacji pośrednich, znaczne wydłużenie trasy, zmniejszenie sił tarcia występujących w poszczególnych sekcjach.
Laserowe sterowanie kierunku - korekta trasy za pomocą różnych nacisków na siłowniki hydrauliczne.
Maksymalna siła wtłaczania rur - podana przez producenta.
Technologia mikrotunelowania zalicza się do sterowanych metod budowy rurociągów. Mikrotunelowanie obejmuje wykonawstwo przewodów od 300 do 3000mm.
Mikrotunelowanie wykorzystywany jest przede wszystkim do bezwykopowej realizacji infrastruktury sieciowej, tzn.:
przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych
rurociągów przesyłowych dla mediów energetycznych(gazu, ropy naftowej)
rur osłonowych dla innych przewodów(gazociągów, kabli energetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych i innych)
Maksymalne długości wykonywanych odcinków z jednej studni startowej, w zależności od warunków gruntowo-wodnych i średnicy rurociągu, mogą dochodzi przy hydraulicznym transporcie urobku do 500m.
Zalety:
minimalne niszczenie powierzchni terenu i ograniczenie jego osiadań
możliwość prowadzenia prac bez obniżania zwierciadła wody gruntowej wzdłuż trasy tunelu
możliwość zmechanizowania robót


(…)

… z tarczy przekazywany jest w sposób ciągły do pulpitu sterowniczego za pomocą kamery telewizyjnej umieszczonej za głowicą.
Zespół urządzeń do mikrotunelowania składa się z:
głowicy wiertniczej
stacji siłowników z zespołem zasilającym
systemu smarowania
systemu usuwania urobku
systemu gospodarki płuczką
systemu sterującego
Mikrotunelowanie wymaga niewielkiej przestrzeni roboczej. Elementami determinującymi…
… gruntowym stosuje się układ smarowania wykorzystujący roztwór bentonitowy. Bentonit nie tylko redukuje siły tarcia, lecz stabilizuje ścianki wyrobiska, nie dopuszczając do ich zapadnięcia.
W przypadku występowania dużych sił tarcia można stosować pośrednie stacje siłowników. Wprowadzenie takich stacji dzieli tunel na sekcje, powoduje zmniejszenie tarcia do sił występujących w poszczególnych sekcjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz