Inżynieria Miejska - strona 2

note /search

Rozwiązania funkcjonalne przejść podziemnych-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria Miejska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1932

„rozwiązania funkcjonalne przejść podziemnych” Projekt. przejścia podziemne należy zastosować rozw. , które w danych warunkach charakteryzują się małym kosztem budowy i optymalnymi warunkami dla ruchu pieszego. Projekt planu sytuacyjnego przejścia podziemnego dla pieszych - cele: Suma długości pr...

Tunele wieloprzewodowe-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria Miejska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2156

Tunele wieloprzewodowe, przeznaczenie, konstrukcja Tunele wieloprzewodowe to budowle o zróżnicowanych przekrojach poprzecznych, najczęściej prostokątnych lub kołowych, we wnętrzu których umieszczane są na półkach lub podporach różnego rodzaju przewody i kable. Tunele wieloprzewodowe w warunkach osi...