Rozwiązania funkcjonalne przejść podziemnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

„rozwiązania funkcjonalne przejść podziemnych”
Projekt. przejścia podziemne należy zastosować rozw. , które w danych warunkach charakteryzują się małym kosztem budowy i optymalnymi warunkami dla ruchu pieszego.
Projekt planu sytuacyjnego przejścia podziemnego dla pieszych - cele:
Suma długości przejść podziemnych była możliwie mała
Droga pieszych przekraczających skrzyżowanie była możliwie krótka, prosta, bez zbędnych załamań i wyraźnie widoczna bez specjalnych drogowskazów, dotyczy to zwłaszcza przeważającego potoku ruchu pieszego
Układ przejścia powinien być dostosowany do przebiegu głównych potoków ruchu pieszego
W praktyce stosuje się następujące typy przejść podziemnych:
Proste (przez jeden lub więcej wlotów)
Proste z dodatkowymi dojściami
Typu pierścień (ruch pieszych odbywa się po obwiedni)
Typu gwiazda (stosowane pod rozległymi skrzyżowaniami)
Z hallem centralnym (połączenie układów typu gwiazda i pierścień) Układy mieszane (stosowane indywidualnie nawiązując do istniejących warunków ruchowych i technicznych)
Przejścia podziemne dla pieszych, zależnie od funkcji przejść i ich położeń w zespole zurbanizowanym, muszą mieć zapewniony odpowiedni poziom swobody ruchu pieszego. Poziomy swobody ruchu pieszego i ich charakterystykę, to jest warunki ruchu, graniczne wartości i prędkości -szer. użyteczna przejścia, - natężenie kryt. ruchu pieszego [osoby/h], K - wsp. uwęgl. ruch dwukierunkowy =0,8, - przewidywane lub pomielone natężenie ruchu w godzinie szczytu
Przejścia - 4 poziomy swobody ruchu pieszego:
Poziom 1 - warunki zapewniające swobodę ruchu, możliwość wyprzedania i mijania, Poziom2- warunki nie dające pełnej swobody ruchu, trudniejsze jest wyprzedzanie i mijanie Poziom 3 - ruch musi odbywać się w kolumnie, gęstość ruchu wzrasta Poziom 4 - zatłoczenie przejścia Dla uzyskania szerokości przejścia podziemnego w świetle powiększa się szerokość użyteczna:
O 1,0 m ze względu na niewykorzystanie przez pieszych pasów 0,5m przy ścianach tunelów
1,5 m jeśli wejścia i witryny pomieszczeń znajdują się po jednej stronie tunelu przejścia
O 2 m jeśli wejścia i witryny pomieszczeń znajdują się po obu stronach tunelu przejścia
Szerokość przejść dwukierunkowych nie powinna być mniejsza niż:
4,5 m - dla przejść podziemnych długości do 30 m
6,0 dla przejść podziemnych długości ponad 30 m
Wysokoścprzejśc podziemnych powinna wynosić od 2,5 do 3,0m
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz