Badanie i odbiór sieci kanalizacyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie i odbiór sieci kanalizacyjnych-opracowanie - strona 1 Badanie i odbiór sieci kanalizacyjnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Badanie i odbiór sieci kanalizacyjnych:
Kontrola wykonania sieci zgodnie z projektem polega na:
Sprawdzeniu wytyczenia osi przewodów, szerokości wykopu i jego głębokości, odwodnienia wykopu, szalowanie wykopu i zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, sprawdzenie odległości od budowli sąsiadującej, zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, sprawdzenie rodzaju podłoża, rodzaju rur i kształtek, sposobu składowania rur i kształtek, ułożenia przewodu, zagęszczenia obsypki przewodu, studzienki kanalizacyjne. Przewody ułożone nad terenem, przepompownie ścieków, stacje podciśnieniowe.
- oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę, w w obowiązaniu do reperów (punkty stałe)
- głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie, dno powinno być wyrównane do wymaganego spadku , zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie
- wykop powinien być zabezpieczony przed wpływem wód gruntowych i opadowych
- szalowanie wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeżeli projekt nie przewiduje inaczej powinno być usuwane w miarę zasypywania wykopu. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian niedopuszczalna jest komunikacja i składowanie materiałów. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku wykop należy odpowiednio zabezpieczyć
- dopuszczalna odległość kanalizacji od sąsiadujących budynków wynosi 4m - gdy instalacja grawitacyjna i 1,5m - gdy instalacja ciśnieniowa, 1,4m od sieci ciepłowniczej, 1,2m sieci ciepłowniczej preizolowanej, 0,7 i 0,6 m od instalacji ciśnieniowej lub należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia.
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być zgodne z dokumentacją. Stosuje się podwieszenia np. telekomunikacyjne przewody. Wszystkie elementy użyte do montażu powinny być odpowiednio składowane, szczególną uwagę należy zwrócić na elementy z tworzyw sztucznych(gładka powierzchnia, zabezpieczyć je należy przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi). Przewód ułożony zgodnie z wytyczoną osią powinien być zinwentaryzowany przez geodetę, prawidłowość wykonania połączeń spawanych rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z dokumentacją. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości i co najmniej ¼ swojego obwodu. W pozostałych rodzajach gruntów np. podłoże wzmacniane przewody układamy zgodnie z dokumentacją.
Przewód tłoczny lub ciśnieniowy powinien być zabezpieczany przed przemarzaniem np. blokami oporowymi w miejscach określonych w dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt. Obsypka sieci (przewodów) powinna być wykonana szczególnie starannie: wyróżniamy 2 metody: mechaniczną i ręczną9zawarte w dokumencie).Wysokość zasypki wstępnej , warstwy nad rurą leżącej nie powinna być mniejsza niż 15 cm i powinno być osiągnięty odpowiedni stopień zagęszczenia. Przewody o konstrukcji samonośnej umieszczane nad terenem oraz przewody umieszczane nad- lub pod- konstrukcją samonośną powinny mieć wykonane obejścia umożliwiające ich sprawdzenie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz