Instalacje wodne i kanalizacyjne

note /search

Instalacja grawitacyjna budowa i podział-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1869

Instalacja kanalizacyjna (grawitacyjna) dzieli się na: 1) podejścia (przewody łączące przewody sanitarne z przewodem spustowym lub odpływowym) a) pojedyncze b) zbiorowe, 2) przewody spustowe (piony kanalizacyjne) służące do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub wpustów deszczowy...

Instalacje wodne i kanalizacyjne-test i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1344

1. Równanie Bernoulliego odnoszące się do płynu idealnego mówi , że : wysokość energii w dowolnym przekroju jest równa wysokość ciśnienia wzdłuż dowolnej linii prądu jest równa...

Opracowanie wykładu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

Cele stawiane kanalizacji na terenach zurbanizowanych:utrzymanie warunków higienicznych (ścieki sanitarne zawierają fekalia, ścieki przemysłowe - niekorzystny wpływ na środowisko),zapobieganie szkodom związanym z wylaniem,zapobieganie szkodom związanym z podmakaniem terenów i obiektów,utrzymanie pow...

Badania i odbiory sieci kanalizacji grawitacyjnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

Badania i odbiory sieci kanalizacji grawitacyjnych Przyjęcie kanałów do eksploatacji Kanał lub kolektor, wpusty uliczne i inne urządzenia kanalizacyjne mogą zostać przyjęte do eksploatacji, jeżeli odpowiadają następującym warunkom : Wykonanie przewodu jest zgodne z zatwierdzonym projektem wraz z ...

Badanie i odbiór sieci kanalizacyjnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Badanie i odbiór sieci kanalizacyjnych: Kontrola wykonania sieci zgodnie z projektem polega na: Sprawdzeniu wytyczenia osi przewodów, szerokości wykopu i jego głębokości, odwodnienia wykopu, szalowanie wykopu i zabezpieczenia od obciążeń ruchu...

Zamienniki wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Zamienniki wody 1 . zalety wody : ogólna dostępność tania duże ciepło parowania nietoksyczność 2 . wady wysoka temp. zamarzania ( można obniżać przez obniżenie ciśnienie, teoretyczne przez dodatek soli - silnie koroduje i trwałość inst. n...

Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń.; - powinny być umieszczane zgodnie z dokumentami , dopuszcza się uzasadnione poprawę funkcji. korektę , likwidację kolizji - te zmiany muszą uzyskać akceptację projektanta - urządzenia powinny być zamontowane w położeniu określonym w dokumentach t...

Zasady projektowania wykonawstwa instalacji z miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Zasady projektowania wykonawstwa instalacji z miedzi Cechy miedzi: - Właściwości mechaniczne, chemiczne miedzi i jej stopów: Rury miedziane wykonuje się ze stopu miedzi zawierającego 99,9% miedzi z dodatkami srebra. Zawartość fosforu 0,4% a większe od 0,15%. Wykonuje się go w 3 stanach kwalifikac...

Zasady układania rurociągu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Zasady układania rurociągu 1. Natynkowe - w bruzdach ściennych lub podłogowych, w szlichcie ( wylewce) podłogowej, w szachtach ( szybach, kanałach wentylacyjnych) - obecnie przestarzała. Wady : mało estetyczny, mało odporny na wandalizm więc nie...