Zasady projektowania wykonawstwa instalacji z miedzi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady projektowania wykonawstwa instalacji z miedzi-opracowanie - strona 1 Zasady projektowania wykonawstwa instalacji z miedzi-opracowanie - strona 2 Zasady projektowania wykonawstwa instalacji z miedzi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zasady projektowania wykonawstwa instalacji z miedzi
Cechy miedzi: - Właściwości mechaniczne, chemiczne miedzi i jej stopów:
Rury miedziane wykonuje się ze stopu miedzi zawierającego 99,9% miedzi z dodatkami srebra. Zawartość fosforu 0,4% a większe od 0,15%. Wykonuje się go w 3 stanach kwalifikacyjnych:
Wyżarzony (miękki) -określany cechą R220. Rury wykonuje się w średnicy od 6mm-55mm.Remin=220Mpa, Amin(wydłużenie)=40%, twardość HV5=40-70. Rury dostarcza się w postaci sztang ciętych na długość 3 lub 5 m lub też w kręgu. Nieszczelności pojawiają się w miejscu połączeń więc staramy się stosować ich jak najmniejszą ilość.
Półtwardy - R250, zakres średnic:6-159mm, Remin=250Mpa, Amin(wydłużenie minimalne)=30%, rury dostarczane w sztangach po 5m, HV5=75-100
Twarda - R290, zakres średnic: 6-267mm, Remin=290Mpa, Amin(wydłużenie minimalne)=3%, HV5=100, wykonywane tylko w sztangach
Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia rur powinna być czysta i gładka. Najważniejszym parametrem jakościowym jest zawartość węgla- resztkowy lub potencjalny; jego wartość nie powinna przekroczyć 0,2g/dm2 (norma 1057)Łączniki wykonuje się z tego samego materiału co rury ,a także z brązów i mosiądzów(można je lutować), połączenia kołnierzowe i gwintowane.
Zasady projektowania i wykonawstwa:
Ograniczenia wynikają z korozji miedzi. Rodzaje korozji miedzi:
Korozja równomierna - jest bezpiecznym rodzajem korozji. Polega ona na równomiernym rozpuszczeniu się ścianki rury w wyniku kontaktu materiału z czynnikiem korodującym np. wodą użytkową, następują powolne procesy korozyjne, rozpuszczalne. Nie ma tu zagrożenia lokalnego zniszczenia instalacji. Przyspieszają ją: Rozpuszczone CO2 w wodzie, pH6,5. Zagrożenie występuje gdy transportujemy miękką wodę lub gdy występują kwasy humusowe( z gleb torfowych lub wody górskie). Efektem wizualnym jest zielono-niebieskie zabarwienie rur. W instalacjach grzewczych korozja równomierna nie ma dużego znaczenia. Największe znaczenia ma w instalacji wody użytkowej, gdyż dopuszczalne stężenie miedzi w tych wodach jest 2mg/dm3 jest dość duże w tego rodzaju wodzie. Korozję powoduje przekroczenia tej wartości np. w Jeleniej Górze nie wolno wykonywać instalacji z rur miedzianych.
Korozja wżerowa - Polega na lokalnych ubytkach w ściankach rur, co może prowadzić do perforacji. Zapobieganie tego rodzaju korozji to domena projektantów, gdyż wywołuje mechaniczne lub chemiczne uszkodzenia warstwy tlenkowej pokrywającej rurę(śniedzenie). Więc pokrywa się wszystkie instalacje na zewnątrz - tlenkami. Jest to warstwa---------- - chroni przed środkami korozyjnymi średnimi i małymi, jest produktem korozji (nie ma tak w instalacji) tworzy powłokę. Jeżeli jest uszkodzona to tworzy ryzyko korozji. Mechaniczne czynniki powodujące korozję to : ziarna cementu, rdzy , wióry płynące z wodą i uszkadzają powłokę pasywną. Zabezpieczeniem przed tego rodzaju czynnikami są filtry, które musza być w instalacjach miedzianych c.w.u i c.o. Wielkość siatki filtru powinna być nie większa niż 80

(…)

…, więc trzeba przerwać przepływ prądu lub usunąć stal. Wykonujemy instalacje z miedzi lub jej stopów, grzejniki pn. konwektorowe lub stosujemy przekładki dielektryczne. Nie powinno się w instalacji miedzi stosować grzejników aluminiowych ani rur stalowych ocynkowanych. Wymienniki(zasobniki) powinny być ze stali nierdzewnej (choć to jest drogie) . Platerowanie - polega na nawalcowaniu warstwą np. miedzi lub chromu. Galwanowanie - odwrócenie korozji elektrochemicznej. Kotły powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej, kotły miedziane ale są też żeliwne(z elementami stalowymi) . Stalowe ale tak jak w przypadku grzejników z obiegiem zamkniętym i wodą filtrowaną.
Instalację miedzianą łączy się za pomocą lutowania.
Grzejniki członowe, żeliwne: (masa rdzeniowa nie jest zbyt dobrze usunięta)
Kolejnym problemem jest osadzanie…
…, bo to grozi wytrąceniu się trujących jonów),
montujemy- rurę .....................................................................
usuwamy nadmiar topnika(topnik ulega reakcjom chemicznym. Naddatek powoduje powstanie zielonego nalotu w miejscu połączenia),
podgrzewamy miejsce łączenia do właściwej temperatury(nie jest dowolne podgrzewanie poszczególnych połączeń)Podsuwamy palnik (propan- butan)
odsuwamy…
… przewężenie i mogą wystąpić turbulencje, przyspieszenia.
5) Korozja selektywna - występuje w środowisku wodnym zawierającym dużo jonów chlorkowych. Polega na odcynkowaniu mosiądzów, cynk zostaje rozpuszczony i pozostaje porowata warstwa(zawartość cynku w mosiądzu 50%).
W instalacji o średnicy mniejszej niż 28mm nie powinno się stosować lutów twardych, ponieważ wykonuje się go przy zbyt wysokich temperaturach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz