Instalacja grawitacyjna budowa i podział-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacja grawitacyjna budowa i podział-opracowanie - strona 1 Instalacja grawitacyjna budowa i podział-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Instalacja kanalizacyjna (grawitacyjna) dzieli się na: 1) podejścia (przewody łączące przewody sanitarne z przewodem spustowym lub odpływowym) a) pojedyncze b) zbiorowe, 2) przewody spustowe (piony kanalizacyjne) służące do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego, 3) przewody odpływowe (poziomy kanalizacyjne) służące do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego, 4) podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika, Rodzaje instalacji kanalizacyjnych 1) bytowo gospodarcza (sanitarna) 2) deszczowa,
Kanalizacja rozdzielcza jeśli ścieki sanitarne i deszczowe odprowadzane są do sieci zewnętrznej odrębnymi przykanalikami, Kanalizacja ogólnospławna jeśli ścieki sanitarne i deszczowe odprowadzane są wspólnym przykanalikiem, Obliczeniowe naprężenie odpływu ścieków a) kanalizacje sanitarne qs=k√(ΣAWs) dm3/s (k odpływ charakterystyczny zależny od rodzaju budynku k=0,5dm3/s, AWs równoważnik odpływu ścieków zależny od rodzaju przyłączonego przyboru), qs≥AWsmax, b) kanalizacja deszczowa qd=Aψ(I/10000) dm3/s, (A powierzchnia odwadniana, ψ współczynnik spływu ψ=8 dla dachu o nachyleniu 300dm3/shA), c) kanalizacja ogólnospławna qog=qs-qd (dm3/s), Elementy: Przybór sanitarny, Rura wywiewna (0,5m ponad dach), Otwór rewizyjny (czyszczak umożliwia dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego wyczyszczenia, powinien być umieszczony na przewodach spustowych przed przejściem w przewody odpływowe, na podejściach o długości większej niż 2,5m przed włączeniem do p spustowego oraz na prostych odcinkach p odpływowych co 15m dla d=0,10÷0,15m lub co 25m dla d=0,2÷0,3m i na p odpływowym przy wyjściu z budynku o ile poza nim nie ma możliwości wykonania studzienki rewizyjnej), Przewody bezpośrednio przy przyborach (podejście pojedyncze), Podejście zbiorowe, Pion kanalizacyjny, Przewód odpływowy, Przykanalik, Rura wentylacyjna (łączy instalację kanalizacyjną bytowogospodarczą z atmosferą, służy do wentylowania instalacji i wyrównywania ciśnienia), Studzienka kanalizacyjna, Rura osłonowa, Podejścia spadki 2%, osobne dla miski ustępowej włączone do trójnika umieszczonego najniżej w pionie danej kondygnacji, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz