Metody pomiaru i oceny zagęszczlności gruntów i kruszywa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pomiaru i oceny zagęszczlności gruntów i kruszywa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Metody pomiaru i oceny zagęszczlności gruntów i kruszywa.
Metoda badania zagęszcza. została opracowana przez R.R Proctora. Zagęszcz. grunt. ocenia się przez porównanie ciężarów objętościowych szkieletu grun. Oznaczenie wilgotności optymalnej gruntu: Wilg.opt.- wilg. przy której grunt zagęszcz. uzyskuje max ciężar objęt. szkieletu gruntowego. Metoda normalna - polega na ubijaniu gruntu przy użyciu 6000kg na 1 litr gruntu.
Metoda zmodyfikowana zużycie energii 2700kg na 1 litr gr. używany jest cylinder i ubijak. Rozdrobniony grunt przechodzi przez sito 6-7 mm, wysuszony grunt miesza się z wodą. Po wymieszaniu pozostawiamy próbkę na 16-24h lub 1-2 dla gr. sypkich . Próbkę ubijamy w trzech równych warstwach po 25 uderzeń każdą i badamy ciężar objęt. gr. Następnie powtarzamy badanie z większą ilością wody na tej samej próbce. Badanie powtarzamy aż ciężar obj. Próbki zacznie maleć. - Ocena: Stopień zagęszczenia gruntów określa się ze wzoru JS= ρos/ρosmax JS - stopień zagęszczenia , ρos - gętość pozorna (ciężar objętościowy )gruntu w nasypie po zagęszczeniu , ρosmax (opt) - gęstość optymalna (przy optymalnej wilgotności i standardowym sposobie zagęszczania w aparacie Proctora. Poza tym zaleca się prowadzić bieżącą kontrolę procesu zagęszczania robót ziemnych w toku ich wykonawstwa i notować odpowiednie dane w dzienniku budowy z zaznaczeniem rodzaju gruntów , grubości układanych warstw , użytego sprzętu i liczby jego przejść oraz wyników badań stopnia zagęszczenia i stopnia wilgotności próbek gruntu . Kontrola zagęszczania nasypu może być prowadzona przez : 1) badania laboratoryjne 2) doraźne badania makroskopowe 3) doraźne badania za pomocą sondy 4) badania radiometryczne dla KR1 - KR2 - wskaźnik zagęszczenia JS 1,0 5) próbne obciążenia dla KR3 - KR6 - wskaźnik zagęszczenia JS 1,03. Ponadto wskaź. odkszt.: Io=E2/E1≤2,2 jeżeli Is≥1,0 i Io≤2,5 jeżeli Is

(…)

….), Io≤4,0 (rumosz) Co to jest stabilizacja mechaniczna i jakie kruszywa się do niej stosuje.
Gr. stab. mach. nazywamy grunty mające dużą stateczność dzięki odpowiedniemu uziarnieniu i zagęszczeniu. Stateczność mieszanek stab. mech. zależy głównie od uziarnienia kruszywa, kształtu i powierzchni ziaren oraz zagęszczenia. Dla stabilności mieszanki uziarnienie jest cechą najważniejszą. Ziarna zbliżone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz