Rozwinięcie skrótów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwinięcie skrótów-opracowanie - strona 1 Rozwinięcie skrótów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Skróty: SUN, SOSN; jaki jest zakres obydwu procedur.
SUN - System Utrzymania Nawierzchni. Cele SUN: a)zapewnienie absolutnej ciągłości eksploatacji, b)zminimalizowanie ponoszonych kosztów w założonym okresie - remontów i prac utrzymaniowych (akcji zimowej, malowania, mycia, uzupełniania oznakowania, koszenia trawy, udrożnienia sieci odwodnienia, dozoru ogólnego, drobnych zabiegów pielęgnacyjnych np. zamykania szczelin, robót zasadniczo zmieniających cechy eksploatacyjne nawierzchni jak utrwalenia, nakładki, remonty kapitalne) -użytkowników (zużycia paliw, smarów, zużycia pojazdów, straconego czasu, wypadków). Elementy składowe SUN :
1.Określenie podziału kompetencji i podległości 2.Określenie celów utrzymania 3.Opracowanie strategii postępowania 4.Kontrola i ewidencja cen wchodzących do rachunku ekonomicznego 5.Rejestracja i kontrola ruchu 6.Ewidencja i archiwizacja danych 7.Określania źródeł i wielkości środków finansowych 8.Opracowanie modeli ewolucji nawierzchni drogowych 9.Dobór sprzętu pomiarowego 10Realizacja corocznej kampanii pomiarowej 11.Zapewnienie spójności organizacyjnej współpracujących ze sobą jednostek 12.Dopracowanie schematu optymalizującego 13.Zapewnienie wdrażania technologii 14.Kontrola prac wykonywanych na drodze
15.Rozwijanie badań naukowych i wdrażanie rezultatów badań związanych z utrzymaniem nawierzchni drogowych.
SOSN - System Oceny Stanu Nawierzchni Cele SOSN: - ujednolicenie oceny stanu technicznego nawierzchni,- uzyskanie kryteriów technicznych do przydziału środków finansowych na remonty dróg, -uzyskanie danych do planowania remontów, -uzyskanie dodatkowych danych do zbudowania i aktualizacji modeli zachowania się nawierzchni w czasie
Elementy składowe SOSN:Stan nawierzchni określają parametry: ocena wizualna (nośność, stan powierzchni), ocena na podstawie pomiarów (koleiny, równość, szorstkość)
odcinek spisowy, odcinek pomiarowy, hektometr miarodajny.
Odcinek spisowy - najmniejszy odcinek drogi otrzymujący tę samą ocenę wizualną o długości 1 km zlokalizowany między słupkami kilometrowymi, z niego wybieramy hektometr miarodajny
Odcinek pomiarowy - najmniejszy odcinek drogi otrzymujący tę samą ocenę parametrów pomierzonych mechanicznie
Hektometr miarodajny - wybrany z odcinka spisowego hektometr o najgorszym stanie tech nawierzchni
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz