Grodze stawiane-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grodze stawiane-opracowanie - strona 1 Grodze stawiane-opracowanie - strona 2 Grodze stawiane-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Grodze stawiane
Grodze, których podstawa nie jest zapuszczana w grunt, a jest stawiana na dnie rzeki czy morza. Stosowane są najczęściej wtedy, gdy dno jest skaliste i nie pozwala na wbicie ścianek szczelnych.
Podział grodzy stawianych:
■ kozłowe,
■ kaszycowe,
■ deskowaniowe,
■ mieszane.
Grodze stawiane - kozłowe
W zależności od głębokości wody stosuje się grodze:
■ Drewniane - do głębokości wody 1,5^2,0 m. Konstrukcję nośną stanowią tarcze zbijane z desek i układane ukośnie na podporach kozłowych.
Dla zapewnienia szczelności tarcze pokrywa się warstwą nieprzepuszczalnego materiału ziemnego (gliny, iłu) lub folią.
Warstwę ziemną zabezpiecza się przed rozmyciem ochronnym narzutem z materiału gruboziarnistego (żwiru, kamieni), dobranego zależnie od prędkości przepływu wody wzdłuż grodzy.
■ Stalowe - do głębokości wody do 5 m (wyjątkowo 8 m).
Przeciwko przesunięciu zabezpiecza się je przez lekkie wbicie podpór w skałę, a jeżeli to jest niemożliwe — przez wyrobienie w dnie (przez nurka) odpowiednich gniazd Grodze stawiane - kaszycowe
Grodze kaszycowe są stosowane na gruntach skalistych przy głębokości wody od 5 do 15 m i przy wartkim prądzie wody.
Grodze te są drogie i dlatego bywają stosowane wtedy, gdy:
■ wartki prąd rzeki,
■ niebezpieczeństwo powodzi w czasie trwania robót fundamentowych,
■ brak miejsca,
■ duża głębokość wody,
uniemożliwiają wykonanie innych, tańszych rodzajów gródz.
Grodze kaszycowe stanowią rodzaj skrzyń drewnianych (kaszyc) lub żelbetowych z kieszeniami wypełnionymi kamieniami, mającymi za zadanie podtrzymanie szczelnego ekranu. Skrzynie te składają się ze ścian wewnętrznych i zewnętrznych, przegród stężających oraz dna w niektórych przedziałach, tzw. „kieszeniach".
Ściany kaszyc składają się z warstw („wieńców") poziomo na sobie układanych belek. Belki te mogą przylegać do siebie, leżąc jedna na drugiej, a mogą też tworzyć ściany ażurowe, w których pomiędzy poszczególnymi wieńcami istnieją prześwity dochodzące do 2/3 grubości wieńca. Przy takich kaszycach staje się zwykle konieczne dodatkowe szczelne obicie ściany odwodnej deskami łączonymi, na wpust. Wieńce kaszycy łączone są w narożach na tzw. węgły (wykonane w postaci zamka ciesielskiego lub na wczep i czop), w sposób nie pozwalający na rozsuwanie się.
Kieszenie kaszyc mają wymiary poziome 2,0 x 2,0 m do 4,0 x 4,0 m przy szerokości równej 0,8^1,5 wysokości. Projektując grodzę należy unikać zbyt dużych kaszyc. W rzucie poziomym są one kwadratowe lub prostokątne o stosunku boków podstawy najwyżej 2:1, przy czym krótszy bok skierowany jest prostopadle dc osi grodzy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz