Definicja i zadania grodzy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja i zadania grodzy-opracowanie - strona 1 Definicja i zadania grodzy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Definicja i zadania grodzy
Grodza jest to tymczasowa, pomocnicza budowla hydrotechniczna, stosowana przy robotach fundamentowych, prowadzonych na terenie pokrytym trwale lub przejściowo wodą (w korycie rzeki, na terenie zalewowym, na jeziorze lub na morzu - na niewielkich głębokościach).
Zadaniem grodzy jest wydzielenie na obszarze przyszłego miejsca budowy przez stworzenie wokół niego mniej lub więcej szczelnego ogrodzenia w celu:
■ zabezpieczenia robót przed prądem wody lub falowaniem - grodza może być nieszczelna, wystarczy, jeżeli nie dopuści ona do przepływu wody przez ogrodzony obszar albo też jeżeli zapobiegnie przenikaniu fali,
■ umożliwienia usunięcia z miejsca budowy wody i prowadzenia robót fundamentowych na sucho - grodza powinna być tak wykonana, aby w ogóle nie przepuszczała przez siebie ani pod sobą wody lub leż przepuszczała ją w takich ilościach, które można odprowadzić nie powodując zalania ogrodzonego obszaru.
Rodzaje gródz
Rodzaje gródz zależą od warunków gruntowych podłoża w miejscu ich wykonania, warunków wodnych i od sposobu wykonania.
Grodze można podzielić na:
■ sypane - ziemne, narzutowe i mieszane; stanowiąc je sztucznie usypane nasypy ziemne lub nasypy z narzutów kamiennych,
■ stawiane - kozłowe, kaszycowe, komorowe; złożone z elementów nośnych, najczęściej drewnianych, ustawianych na dnie zalanego wodą obszaru, zasypywanych lub wypełnianych ziemią lub narzutem kamiennym,
■ zapuszczane - ze ścianek szczelnych; głównym elementem jest zapuszczana częściowo w dno ścianka szczelna, najczęściej obsypana ziemią; przypadku ścianek szczelnych wielokrotnych przestrzeń między nimi pełnia się ziemią, czasem kamieniem, a nawet betonem.
■ mieszane - nasyp ziemny lub narzut kamienny stanowi często element uzupełniający gródz innego rodzaju niż czysto nasypowe.
Zastosowania gródz
Stosowanie gródz przy robotach fundamentowych i prowadzenie robót na sucho opłaca się, gdy roboty mają zajmować większą powierzchnię w rzucie poziomym, np. przy większych budowlach hydrotechnicznych, jak jazy, przegrody dolin, nabrzeża portowe itp., a także filary mostów.
Roboty fundamentowe w grodzach można prowadzić, gdy głębokość wody otaczającej grodzę nie przekracza 10 m, wyjątkowo do 20 m. Głębokość od 12 do 15 m stanowi praktyczną granicę, powyżej której stosowanie gródz napotyka już na poważne trudności.
Zastosowanie poszczególnych rodzajów gródz zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu, na jakim grodza ma stanąć:
■ grodze sypane mogą być wykonane we wszelkich warunkach gruntowych z wyjątkiem przypadków, gdy dno zbudowane jest z gruntów szczególnie słabo nośnych, a więc torfów, namułów, płynnych i miękkich iłów,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz