Wymagania dotyczące projektowania gródz-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania dotyczące projektowania gródz-opracowanie - strona 1 Wymagania dotyczące projektowania gródz-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wymagania dotyczące gródz
Wymagania dotyczące gródz dzielą się na:
1. wymagania hydrologiczne,
□ powinna ochronić miejsce budowy przed zalaniem wodami powierzchniowymi,
□ powinna umożliwiać swobodny przepływ wód rzeki w czasie budowy danego obiektu, a także swobodny spływ lodów,
□ powinna zabezpieczać przed nadmierna erozja denną czyli nie powinna powodować nadmiernych pogłębień dna rzeki, które mogłyby zagrozić stateczności samej grodzy i pogorszyć warunki posadowienia fundamentów danej budowli,
2. wymagania statyczno-wytrzymałościowe, które mają zapewnić grodzy jej trwałość na czas prowadzenia robót fundamentowych,
□ powinna przenieść na podłoże wszelkie siły zewnętrzne, które będą na nią działać (parcie hydrostatyczne wody, napór hydrodynamiczny, uderzenie fali, napór lub uderzenie lodu itd.) przy zachowaniu minimalnego współczynnika bezpieczeństwa ( 1,5),
□ powinna przenieść obciążenia użytkowe, które mogą (ciężar sprzętu zainstalowanego na grodzy, urządzeń pompowych, siły pochodzące od ciągnienia lub naporu roboczych jednostek pływających),
□ te same wymagania powinny spełniać wszelkie elementy i części składowe grodzy, z uwzględnienie również parcia gruntu stanowiącego korpus lub wypełnienie grodzy na jej elementy podtrzymujące (ścianki szczelne, kozły, ściany kaszyc itp.)
3. Wymagania ekonomiczne - dążenie do spełnienia podanych wymagań przy możliwie najmniejszym nakładzie kosztów.
Grodza powinna być tak zaprojektowana, żeby:
■ grunt podłoża w jej otoczeniu nie był przeciążony,
■ była zapewniona jego stateczność (grodza nadmiernie nie osiadała),
■ nie powstało zjawisko zsuwu, mogące zagrozić zarówno samej grodzy, jak i wykonywanym pod jej osłoną fundamentom.
Projektowanie gródz zależy od usytuowania budowli, której wykonaniu ma ona służyć:
■ jeżeli budowla znajduje się „na środku" obszaru zalanego wodą wówczas grodzę projektuje się jako zamknięty (najczęściej prostokątny) pierścień otaczający przyszłe miejsce budowy,
■ jeżeli budowla zlokalizowana jest w pobliżu wysokiego, nie zalewanego przez wodę brzegu, wówczas grodzę projektuje się tak, aby odgradzała miejsce budowy od strony wody i łączyła się obydwoma końcami z brzegiem - końce grodze musza być odpowiednio utwierdzone w brzegu w celu prawidłowego ich uszczelnienia,
■ jeżeli budowla zlokalizowana jest wzdłuż brzegu (np. nabrzeże), to grodzę projektuje się równolegle do brzegu, wypuszczając od niej poprzeczne końcówki, prostopadłe do brzegu,
Projektowanie gródz zależy od usytuowania budowli, której wykonaniu ma ona służyć:
■ w budownictwie portowym często grodzą zamyka się basen w celu przeprowadzenia w nim robót budowlanych ,można założyć albo w linii prostej albo też wykonać ją poza basenei odpompować wodę (częściowo lu na sucho.


(…)

…, prostopadłe do brzegu,
Projektowanie gródz zależy od usytuowania budowli, której wykonaniu ma ona służyć:
■ w budownictwie portowym często grodzą zamyka się basen w celu przeprowadzenia w nim robót budowlanych ,można założyć albo w linii prostej albo też wykonać ją poza basenei odpompować wodę (częściowo lu na sucho.
Sytuacja grodzy przy odbudowie obiektów portowych
a) grodzą przegradzająca basen portowy,
b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz