Grodze sypane narzutowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grodze sypane narzutowe-opracowanie - strona 1 Grodze sypane narzutowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Grodze sypane narzutowe
Grodze narzutowe stosujemy, gdy:
■ nie zależy nam na osuszeniu obszaru objętego grodzą,
■ obszar zabezpieczamy przed:
□ zbyt gwałtownym prądem wody lub falowaniem ,
□ przegradzamy rzekę w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót poniżej grodzy.
Grodze takie są nieszczelne i przepuszczają duże ilości wody. Stwarzają jednak wystarczające spiętrzenie i są łatwe do wykonania.
Najczęściej znajdują zastosowanie w pierwszej fazie przegradzania rzek, których wody mają być odprowadzane na czas budowy kanałami obiegowymi.
Grodze narzutowe stosujemy tam gdzie nie brakuje materiału do ich budowy (najczęściej tereny górzyste) i jeżeli będą mogły wejść w skład wykonywanej pod ich osłoną budowli np. zapory ziemnej lub też jeżeli pozostawienie ich bez rozbiórki nie spowoduje ujemnych skutków.
Grodze narzutowe wykonuje się z kamienia łamanego lub głazów narzutowych pochodzenia polodowcowego. Materiał powinien być nie zwietrzały, ze skał twardych. Uziarnienie narzutu powinno być nierównomierne w celu uzyskania jak największej szczelności. Ciężar poszczególnych kamieni powinien być różny dostosowany do szybkości prądu wody i głębokości cieku.
Dla uszczelnienia skarpy odwodnej grodzy jej wierzch można obsypywać żwirem i piaskiem. Materiał ten, unoszony przez przesiąkającą wodę, wypełnia częściowo puste przestrzenie między kamieniami grodzy.
Można również:
■ obsypać grodzę materiałem ziemnym na filtrze żwirowym uniemożliwiając ucieczkę piasku przez narzut,
■ wbić ściankę szczelną,
■ uszczelnić podłoże grodzy zastrzykami.
Grodze tak uszczelnione stają się grodzami typu mieszanego.
Grodze sypane ziemne
Grodze ziemne buduje się zwykle przy głębokości wody 1^2 m i prędkości przepływu 0,5^1,0 m/s. Stosowane są na terenach zalewowych i przy robotach prowadzonych na lądzie, którym woda może zagrodzić tylko w okresie wezbrań
Grodze te posiadają przekrój trapezowy, nachylenie skarpy zależy od właściwości materiału z jakiego jest wykonana i wynosi dla skarp odpowietrznych 1:4 do 1:2, a odwodnych 1:3 do 1:1,5. Minimalna szerokość korony grodzy powinna wynosić od 1,5^2,0 m i wynika z przepuszczalności podłoża grodzy - grunt podłoża bardziej przepuszczalny, tym grodza powinna być szersza. Optymalna wysokość wynosi 1 m i nie powinna przekraczać 4 m, a korona grodzy powinna znajdować się co najmniej na 20^50 cm nad najwyższym poziomem (spiętrzonej) wody.
Grodze ziemne można wykonywać z dowolnego gruntu. Przeważnie jednak stosuje się grunty niespoiste oraz grunty mało i średnio spoiste.
Skarpa odwodna grodzy ziemnej w wodzie płynącej powinna być umacniana blokami, płytami betonowymi lub materacami siatkowymi wypełnionymi kamieniem i ułożonych stopniami w celu ochrony przed erozją skarpy. W wodzie stojącej wystarczy często darniowanie. 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz