Wykopy i odwodnienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3430
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykopy i odwodnienia-opracowanie - strona 1 Wykopy i odwodnienia-opracowanie - strona 2 Wykopy i odwodnienia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Gdy wykopu mają być położone w rzece lub innych akwenach wodnych.
Odwodnienie powierzchniowe, stosuje się je przy niedużych zagłębieniach dna poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz nieznacznym jej wydatku. Niedogodność techniczna tego sposobu odwodnienia polega na tym, że woda napływająca do wykopu rozluźnia grunt. Trzeba wówczas powiększyć dno wykopu, żeby zrobić miejsce na pompę.
Odwodnienia wgłębne
Obniżanie poziomu wody gruntowej w podłożu lub obniżanie jej ciśnienia powinno być wykonane na podstawie projektu,
Dobór systemu odwadniającego zależy od: istniejących warunków gruntowych i wodnych w podłożu; charakteru obiektu (głębokości wykopu i zasięgu odwodnienia)
Orientacyjny zakres stosowania różnych sposobów odwodnienia wgłębnego w gruntach jednorodnych:
Ze względu na głębokość odwodnienia - płytkie (8m), średnie (do 20m), głębokie (pow. 20m)
Ze względu na sposób ujęcia wody gruntowej - studnie, igło studnie, igłofiltry, drenaż poziomy
Grodza - budowla odgradzająca miejsce wznoszenia innej budowli od dopływu wód powierzchniowych lub gruntowych (np. stawiane, sypane). Igłostudnia - rodzaj odwodnienia wgłębnego, mechanizm podciśnieniowego ujęcia wody gruntowej w celu obniżenia jej poziomu.
roboty przygotowawcze, które należy wykonać przed przystąpieniem do budowy wykopu:
- oczyszczenie terenu,
- odwodnienie wykopu,
Przygotowanie POM: socjalnego i technicznego,
Wykopy podpierane
Z podparciem zastrzałowym
Zabezpieczenie wykopu
Zabezpieczenie ścian wykopów obudowanych
Wykopy płytkie (1,2-1,5 m) w gruntach niskich kategorii mogą być wykonywane za pomocą spycharek, zgarniarek lub koparek.
Wykopy głębsze w kategoriach wyższych drąży się tylko koparką.
Wykopy do głębokości 1 m nie trzeba zabezpieczać. Można również nie zabezpieczyć wykopu do głębokości 2 m, jeżeli warunki gruntowe na to pozwalają.
Ruch środków transportu obok wykopów
Samochody o ciężarze 12t powinny poruszać się w odległości 200 cm od końca klina odłamu
Koparki powinny się poruszać w odległości 60cm od klina odłamu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz