Budownictwo - pytania nr 1 budownictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - pytania nr 1 budownictwo - strona 1 Budownictwo - pytania nr 1 budownictwo - strona 2 Budownictwo - pytania nr 1 budownictwo - strona 3

Fragment notatki:

  1 PYTANIE NR 2 – ROBOTY ZIEMNE    1. Tyczenie budynku w terenie za pomocą ław drutowych (kierunkowych).    Wytyczenie fundamentów budynku rozpoczynane jest  od prostych pomiarów związanych z określeniem  linii zabudowy odległości od osi ulicy do linii zabudowy, odległości od działki lub budynku sąsiada. Na  przedłużeniu  ścian wewnętrznych i przy narożnikach budynku umieszcza się  ławy drutowe na które  przenosi się wytyczone i utrwalone  w terenie za pomocą palików z gwoździami narożniki  ścian. Na  skrzyżowaniach drutów znajdują się odpowiednie narożniki, które przenosi się na teren za pomocą pionu.  Ważne jest umiejscowienie ław drutowych, a zwłaszcza ich odległość od obrysu budynku.      2. Co to znaczy przekopać wykop i jak rozwiązać ten problem      Wykopy należy wykonywać początkowo do głębokości 0,1 + 0,2 m mniejszej od projektowanej, a  następnie pogłębić do właściwej bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. W przypadku  przebrania  dna wykopu poniżej przewidywanego poziomu nie należy wykopu podsypywać luźnym gruntem, ale do  wyrównania dna wykopu używać chudego betonu, starannie zagęszczonego piaskiem lub żwiru, piasku  stabilizowanego cementem w ilości 80 + 100 kg na 1 m3 piasku .    3. Omów sposób odwodnienia wykopów.    Stosowane są następujące sposoby odwodnienia wykopów fundamentowych:  - pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu/ odwadnianie powierzchniowe/- polega na  wybudowaniu systemu rowków odwadniających. R rowków tych nie należy prowadzić wzdłuż lub pod  projektowanymi  ścianami, aby nie zmniejszyć nośności podłoża. Odpompowanie wody ze studzienek  zbiorczych odbywa się za pomocą instalacji w której skład wchodzą następujące elementy: przewód  tłoczny, pompa, przewód ssawny, kosz ssawny  -  obniżenie poziomu wody za pomocą studni depresyjnych lub igłofiltronów / odwodnienie wgłębne/ -  stosowane gdy bezpośrednie pompowanie jest nie możliwe, w sąsiedztwie wykopów wykonuje się  studnie depresyjne w otworach wiertniczych o średnicy 20 do 50 cm, wprowadza się w nie rury  filtracyjne zakończone koszem ssawnym, a przestrzeń wokół rury wypełnia się obsybką filtracyjną.  Podczas pompowania woda napływa przez filtr do studni, dążąc do wyrównania poziomów. Gdy  pobór wody przez pompę odwadniającą wyrówna się napływem wody  w studni tworzy się lej  depresyjny, co prowadzi do odwodnienia  -  drenaż-drenowanie polega na  doprowadzeniu wody za pomocą sieci rurek drenarskich, do rowków,  którymi spływa poza  obszar odwadniany. Drenowanie czołowe przecina i ujmuje wodę przesączającą  się do wykopu, gdy ruch wody ma wyraźny kierunek. Stosowany gdy nieprzepuszczalna  warstwa  gruntu zalega płytko i rów drenarski może odprowadzać cała  wodę. Drenaż pierścieniowy polega na 

(…)

… się studnie
dyspersyjne w otworach wiertniczych o śr.20-50cm.Wprowadza się w nie rury filtracyjne
zakończone koszem ssawnym
W przypadku gdy zachodzi potrzeba ujęcia wody gruntowej na większych głębokościach, jak
również przy przekraczaniu terenów zabudowanych stosuje się wówczas sztolnie wykonywane
sposobem górniczym. Wykonanie sztolni wskazane jest również wtedy, gdyby zastosowanie rowów
drenujących wgłębnych mogło spowodować naruszenie spoistości gruntów wyżej położonych.
Zadaniem sztolni jest zdrenowanie wysokich nasypów lub wykopów oraz stoków
zagrożonych usuwiskami.
4
W przypadku gdy zachodzi potrzeba ujęcia wody gruntowej na większych głębokościach, jak
również przy przekraczaniu terenów zabudowanych stosuje się wówczas sztolnie wykonywane
sposobem górniczym. Wykonanie sztolni wskazane…

Podstawowym rodzajem gruntu, który może stanowić podłoże budynku są grunty mineralne.
Rozróżniamy :
Grunty skaliste: skały różnego rodzaju i pochodzenia:
a)
skały pokładowe – oznaczają się mniej lub wyraźnie zaznaczoną płaszczyznami
podziału, wg których te skały się rozwarstwiają i pękają, np.: pod wpływem uderzeń, a
także mogą być łatwo wypłukiwane przez wodę; zaliczamy tu: wapienie, piaskowce,
łupki…
… skalistych masywnych na skutek ich rozdrabniania przez
czynniki oddziaływania mechanicznego (temp., działanie zamrażanej wody) oraz pod wpływem
chemicznego oddziaływania wody i powietrza. Grunty te składają się z cząstek lub ziaren o różnej
wielkości, tworzących szkielet gruntowy, oraz porów wypełnionych powietrzem lub wodą. Do gruntów
sypkich należą żwiry, piaski i pospółki. Duża nośność i mała ściśliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz