Odwodnienie wykopów fundamentowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienie wykopów fundamentowych - wykład - strona 1 Odwodnienie wykopów fundamentowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Odwodnienie wykopów fundamentowych
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop fundamentowy przed napływem wód opadowych, spływających po powierzchni terenu oraz zapewnić od­prowadzenie wód gruntowych, które przesączają się przez dno oraz ściany wykopu.
Odwodnienie wykopów fundamentowych można podzielić na:
powierzchniowe (bezpośrednie),
wgłębne,
mieszane, polegające na stosowaniu w tym samym wykopie odwodnienia po­wierzchniowego i wgłębnego, zależnie od warunków gruntowych i organizacji robót.
Odwodnienie powierzchniowe stosuje się w wykopach o niedużym zagłębieniu dna poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. Orientacyjnie przyjmuje się, że ten sposób odwodnienia można stosować, gdy wymagane jest obniżenie zwierciadła wody o: 3,0-4,0 m w żwirach, 2,0 m w piaskach gruboziarnistych, 1,2 m w piaskach średnioziarnis-tych, 0,4-0,7 m w piaskach drobnoziarnistych i pylastych i 0,2 m w pyłach. Wodę napływającą do wykopu przez skarpy lub ściany i dno zbiera się za pomocą systemu rowków i drenów poziomych do studzienek zbiorczych (rys. 13.1) i stamtąd odpom-powywuje na zewnątrz wykopu.
W celu zbierania odpowiednich pomp i przekrojów odprowadzających wodę, objętość wody dopływającej do wykopu oblicza się według przybliżonego wzoru Niedogodność techniczna tego sposobu odwodnienia polega na tym, że woda napływająca ze ścianek i dna wykopu rozluźnia grunt i wpływa w ten sposób na zmniejszenie jego nośności.
Zmniejszenie ilości wody dopływającej do wykopu lub pełne uszczelnienie dna, a także gruntu poza wykopem, można uzyskać, stosując zastrzyki chemiczne (p. 12.2.5) oraz zamrażanie gruntu (p. 12.2.7) — przy głębieniu szybów do celów górniczych lub innych w gruntach słabonośnych i nawodnionych (kurzawkach).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz