Rodzaje wykopów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wykopów - wykład - strona 1 Rodzaje wykopów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje wykopów
Rodzaj wykopu i sposób wykonania zależy od jego przeznaczenia, kształtu i kategorii gruntu
Ze względu na szerokość, wykopy dzieli się na: wąskoprzestrzenne i szerokoprzest-rzenne. Do wykopów fundamentowych wąskoprzestrzennych zalicza się wykopy, których szerokość jest mniejsza od głębokości, a szerokoprzestrzennych odwrotnie. W praktyce wykopy fundamentowe szerokości do 5,0 m zalicza się do wykopów wąskoprzestrzennych natomiast wykopy liniowe (np. kanalizacyjne) o szerokości dna ponad 1,5 m zalicza się do wykopów szerokoprzestrzennych. Pod względem głębokości, wykopy dzieli się na płytkie (do 2,5 m) i głębokie (głębsze od 2,5 m)
Ze względu na sposób zabezpieczenia ścian, wykopy dzieli się na: wykopy bez zabezpieczenia ścian (ściany pionowe i nachylone), rozparte, podparte i zakotwione.
Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez zabezpieczania ścian tylko w gruntach powyżej zwierciadła wody gruntowej, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a wykop wykonuje się do głębokości:
1,0 m w zwietrzełinie skalnej oraz skałach spękanych,
1,25 m w piaskach gliniastych i pyłach,
1,5 m w glinach i iłach,
2,0 m w skałach litych.
Przekroczenie tych warunków grozi zasypaniem, przez osuwający się grunt, ludzi pracujących w wykopie.
Ścian pionowych bez zabezpieczeń nie można wykonywać w gruntach o nachylonym układzie warstw.
Jeśli grunt jest niespoisty, mało zwarty lub wykop głęboki, to wykonuje się wykop z rozkopem, czyli o ścianach nachylonych. Nachylenie ścian wykopu zależy od spójności gruntu, uwarstwienia, wilgotności i poziomu wody gruntowej. Najczęściej stosowane nachylenia nie obciążonych skarp wykopów tymczasowych podano w tabeli 13.2.
W celu zwiększenia stateczności skarp wykopów, wykonuje się ławki poziome o szerokości 0,5-1,0 m co 2,0-2,5 m w kierunku głębokości.
Umocnienia ścian wykopów fundamentowych mają za zadanie zabezpieczenie tych ścian przed obsunięciem, a czasami i przed dopływem wody do wykopu (np. ścianki szczelne). Należy zaznaczyć, że przy głębokich wykopach fundamentowych obok Istniejących budynków stosuje się żelbetowe ścianki szczelinowe wykonywane w zawiesi­nie bentonitowej. Ściany są odpowiednio kotwione łub rozpierane. Umocnienia ścian wykopów szeroko omówione są w książkach dotyczących fundamentowań
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz