Rodzaje wykopów fundamentowych oraz rodzaje zabezpieczeń-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wykopów fundamentowych oraz rodzaje zabezpieczeń-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje wykopów fundamentowych oraz rodzaje zabezpieczeń.
Rodzaje wykopów i sposób wykonania zależy od jego przeznaczenia, kształtu i kategorii gruntu. Ze względu na szerokość wykopy dzielą się na ;
-wąsko przestrzenne (zalicz się do nich wykopy których szerokość jest mniejsza od głębokości, wykopy fundamentowe szerokości do 5m zalicza się do wąsko przestrzennych);
-szerokoprzestrzenne(szerokość większa od głębokości, wykopy liniowe np.; kanalizacyjne o szerokości dna ponad 1,5m zalicza się do wykopów szerokoprzestrzennych)
*wykopy podparte z zastrzałem i zakotwione;
*ścianki szczelne (wprowadzane w podłoże i przenoszą parcie gruntu;
Obliczanie wielkości parcia gruntu:
-grunty sypkie
P1 = 0,6•γ•h•tng2(45-Φ/2)
γ•h - naprężenie główne wykopu, poziome, pierwotne;
Σzs = ρ•g•h
ρ•g - ciężar objętościowy gruntu
c = 0; Φ=/0
-grunty spoiste
P2 = γ*h*tg2(45-Φ/2)-4C
c=/0
Φ=/0
Ze względu na sposób zabezpieczenia ścian wykopy dzielimy na:
-wykopy bez zabezpieczenia ścian tzw. otwarte(ściany pionowe i nachylone): gdy skarpy są stateczne i nie wymagają zabezpieczenia, musimy zachować odpowiednie pochylenie skarpy, dla zwiększenia stateczności skarp stosujemy półki poziome o szerokości od 0,5 do 1m. w zależności od obciążenia naziomu ustala się pochylenie -rozparte - do umocnień ścian stosujemy:
*ściany pionowe z desek lub dyli ułożone pionowo lub poziomo;
*belki podtrzymujące deski i dyle;
*rozpory;
Wykopy wąsko przestrzenne rozparte stosujemy deski o grubości 5cm w rozstawie co 25 cm rozparte co od 1,5 - 2,5m rozporami o Φ8-20cm
*w gruntach suchych sypkich trudno jest wykonać pionowe ściany, stosuje się do zabezpieczeń pionowe deski;
*obudowa typu górniczego w przypadku głębokich pojedynczych fundamentów(do 10m);
*metoda berlińska - polega na tym że po obu stronach wykopu wbija się stalowe dwuteowniki, między stojaki wkłada się deskowanie i wstawia rozpory;
-podparte;
-zakotwione;
Zasady wykorzystania wykopów w gruntach spoistych i niespoistych (nachylenie ścian wykopów w zależności od rodzaju gruntu i głębokości wykopu, składowanie urobku, postępowanie w przypadku przemarznięcia lub rozluźnienia gruntu w dnie wykopu, podstawowe zasady BHP)
zalecane nachylenie skarp dla tymczasowych wykopów fundamentalnych
lp
Rodzaj gruntu
Głębokość wykopu
Naziom bez obciążeń
Naziom obciążony
1
Grunty niespoiste (piaski, żwiry, otoczaki)


(…)

… grupy b (mało przydatne grunty spoiste)
- grunty grupy c - dobre (wszystkie grunty spoiste o wilgotności bliskiej Wopt)
- grunty grupy d - bardzo dobre (piaski, pospółki i żwiry)
Sposoby zabezpieczania wykopów wąsko- i szerokoprzestrzennych.
1 i 2-,bale poziome i pionowe grubości 50-63 mm, 3- słupek do oparcia zastrzału, 4- podpórka
1 - rozpora
1. słup14. Sposoby zabezpieczania ścian wykopów wąsko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz