Woda opadowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

WODA OPADOWA
Woda opadowa może mieć znaczny wpływ na obniżenie nośności podłoża,bowiem przesycenie gruntu wodą zmniejsza tarcie międzycząstkowe i spoistość rodzimą oraz powoduje rozmiękanie górnej powierzchnii pokładu i zmniejszenie tarcia na tej powierzchnii.Na budowle działa woda pochodząca z opadów oraz woda gruntowa,przepływająca w warstwie wodonośnej.
Na trwałość budowli ma wpływ właściwe odwodnienie terenu.
Odwadnianie powierzchniowe - wykonujemy przez system rowków odwadniających.Nie należy je prowadzić pod ścianami,aby nie zmniejszyć nośność podłoża.Schematyczne rowków na działce pokazane na rys poniżej
Odwadnianie wgłębne- stosowane w gruntach niespoistych(piaskach i żwirach) gdzy pompowanie bezpośrednie nie jest praktycznie możliwe.W sąsiedztwie wykopów wykonuje się studnie dyspersyjne w otworach wiertniczych o śr.20-50cm.Wprowadza się w nie rury filtracyjne zakończone koszem ssawnym
W przypadku gdy zachodzi potrzeba ujęcia wody gruntowej na większych głębokościach, jak również przy przekraczaniu terenów zabudowanych stosuje się wówczas sztolnie wykonywane sposobem górniczym. Wykonanie sztolni wskazane jest również wtedy, gdyby zastosowanie rowów drenujących wgłębnych mogło spowodować naruszenie spoistości gruntów wyżej położonych.
Zadaniem sztolni jest zdrenowanie wysokich nasypów lub wykopów oraz stoków zagrożonych usuwiskami. W przypadku gdy zachodzi potrzeba ujęcia wody gruntowej na większych głębokościach, jak również przy przekraczaniu terenów zabudowanych stosuje się wówczas sztolnie wykonywane sposobem górniczym. Wykonanie sztolni wskazane jest również wtedy, gdyby zastosowanie rowów drenujących wgłębnych mogło spowodować naruszenie spoistości gruntów wyżej położonych.
Zadaniem sztolni jest zdrenowanie wysokich nasypów lub wykopów oraz stoków zagrożonych usuwiskami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz