Schematy technologiczne robót ziemnych wykonywanych za pomocą zgarniarek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schematy technologiczne robót ziemnych wykonywanych za pomocą zgarniarek-opracowanie - strona 1 Schematy technologiczne robót ziemnych wykonywanych za pomocą zgarniarek-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Schematy technologiczne robót ziemnych wykonywanych za pomocą zgarniarek
Schematy tras roboczych zgarniarek Przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą zgarniarek stosuje się kilka podstawowych schematów ruchu , uzależnionych od wymiarów i charakteru wznoszonych budowli , od odległości między miejscem nagarniania urobku i miejscem wyładowania . Najczęściej stosowane są schematy :
1.Schemat eliptyczny - stosowany jest przy budowie stosunkowo niewysokich nasypów ( 1 - 1.5m ) , najczęściej drogowych wykonywanych z bocznych ukopów oraz płytkich wykopów , z których urobek składa się na boczne odkłady , wreszcie przy wyrównywaniu terenu . Jako przykład stosowania schematu eliptycznego może służyć budowa nasypu drogowego
Długość frontu robót w tym przypadku waha się zwykle w granicach 50 - 100m , zaś praca zgarniarki polega na nagarnianiu urobku w ukopie bocznym , przewożeniu oraz wyładowaniu urobku na nasyp , przy czym trasa jazdy przebiega po elipsie . Schemat eliptyczny należy zastosować również w tym przypadku , gdy wykonywany jest wykop drogowy , a urobek ma być przewożony na boczne odkłady położone po obydwu stronach wykopu . Gdy ukopy lub odkłady położone są nie równolegle do budowanej drogi , lecz w pewnej od niej odległości oraz z boku , wówczas schemat jazdy roboczy zgarniarki nie byłby eliptyczny , lecz stanowiłby krzywa zamkniętą o nieregularnym kształcie . Przy eliptycznym schemacie jazdy zgarniarki na obydwu końcach trasy zgarniarki muszą wykonać dwa zakręty o 180 stopni . Jeśli nasyp lub wykop wykonywany jest na dwóch sąsiadujących odcinkach , to należy wykorzystać wjazdy i zjazdy dwukrotnie . 2.Schemat ósemkowy - stosowany jest w przypadku dłuższego frontu robót . Przy schemacie ósemkowym w czasie jednego cyklu roboczego zgarniarka napełniana jest dwukrotnie oraz dwukrotnie opróżniana . Na końcach trasy zgarniarka zakręca o 180 stopni , przy czym wjazd na nasyp po nagarnięciu gruntu w ukopie odbywa się pod kątem około 30 - 40 stopni do osi drogi . W ten sposób na dwa wyładowania skrzyni zgarniarki przypadają dwa zakręty o 180 stopni. W przypadku gdy zamiast nasypu wykonywany jest wykop , schemat ruchu zgarniarki nie ulegnie zmianie , jedynie zamiast 2 bocznych ukopów powstaną dwa boczne odkłady .
3.Schemat zygzakowaty - jest rozwinięciem schematu ósemkowego. Przy tym schemacie zgarniarki postępują za sobą , przechodząc kolejno przez ukop napełniają swe skrzynie i wjeżdżają na nasyp , gdzie wyładowują urobek . Po dojściu do końca odcinka zakręcają o 180 stopni . Zastosowanie zygzakowatego schematu roboczego daje w porównaniu ze schematem ósemkowym , a tym bardziej eliptycznym , widoczne zwiększenie wydajności , lecz pod warunkiem , że roboty prowadzone są na odcinku umożliwiającym stworzenie długiego frontu robót.

(…)

… oraz schemat ruchu spiralnego . Wał ochronny może być wznoszony z jednostronnego ukopu podłużnego , z którego grunt wybierany jest począwszy od podstawy wału , a dno ukopu opada łagodnie w kierunku prostopadłym do wału , przeważnie jednak ukop głębiony jest w pewnej odległości od wału równolegle do niego .Przy budowie wałów przeciwpowodziowych tak jak przy budowie kanałów zastosowanie zgarniarek i spycharek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz