Planowanie i realizacja budowy - strona 5

Stabilizacja cementem i wapnem-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Stabilizacja cementem: zastosowanie, wymagania. Jest to proces polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki, której wytrzym. po 7 i 28 dniach twardnienia mieści się w granicach: 1.podb. zasad. naw. drogowej obciążonej ruchem KR1...

Transport urobku przy robotach ziemnych wykonywanych koparkami-opracow...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Transport urobku przy robotach ziemnych wykonywanych koparkami Do odwozu urobku ziemnego stosuje się wszystkie znane trakcje , począwszy od kolejowej wąsko- i normalnotorowej ,poprzez trakcję samochodową ,jak i ręczną włącznie .Podstawowym warunkie...

Uczestnicy projektu inwestycyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 378

UCZESTNICY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO INWESTOR- zapewnienie źródeł finansowania na wszystkich etapach procesu; prawne zapewnienie możliwości wykonywania inwestycji. PROJEKTANT - opracowanie projektu budowlanego; uzyskanie wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień, opracowuje planu BIOZ WYKONAWCA - zorg...

Uszkodzenia drzew i korzeni w trakcie robót-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

USZKODZENIA DRZEW I KORZENI W TRAKCIE ROBÓT Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew: - uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidłowe przycięcie - uszkodzenie pnia - odarcia i nacięcia kory - uszkodzenia korony - złamania i nieprawidłowe cięcia a) korzenie są najczęściej usz...

Warunki pracy nasypów oraz materiały do nasypów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Warunki pracy nasypów: wykonanie nasypów, głównie wysokich i z różnorodnych gruntów, a wszczególności specjalnych budowli hydrotechnicznych (zapory wodne), jest zadaniem trudnym i wymagającym znajomości gruntów, zasad stateczności nasypów oraz...

Wydajność ładowarek jednonaczyniowych oraz schemat pracy ładowarki-opr...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057

Wydajność ładowarek jednonaczyniowych. Wydajność eksploatacyjną Wł oblicza się ze wzoru: Wł=3600*Q*Sn*Ss*Sw/t ,gdzie: -t-czas trwania cyklu roboczego,s, -Q-pojemność geometryczna łyżki,m3, -Sn-współczynnik napełnienia łyżki(Sn=0.7-1.2), -Ss-współczynnik spoistości gruntu, -Sw-współczynnik wykorzyst...

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą równiarek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2030

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą równiarek. Równiarki - to maszyny przeznaczone do równania i profilowania terenu. Elementem roboczym równiarki jest lemiesz umieszczony pomiędzy jej osiami. Może on być ustawiony pod dowolnym kątem w stosunku do kierunku jazdy oraz w płaszczyźnie pionowej; może ...

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą spycharek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą spycharek. a) Charakterystyka spycharek Spycharki pracują jako maszyny wyrównujące - na krótkich odległościach - tereny budowlane i zastępujące koparki w wykopach pod budynki o małych głębokościach - do 1.5 m,...

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą zgarniarek-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1750

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą zgarniarek Zgarniarka jednoczy w swoich możliwościach eksploatacyjnych podstawowe czynności związane z wykonaniem robót ziemnych , gdyż odspaja grunt ,transportuje uzyskany urobek , rozścieła go warstwami w wyznaczonym miejscu i jednocześnie zagęszcza wysypywany...

Wykonywanie wykopów liniowych w obudowie wbijanej i rozbijanej-opracow...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1526

Wykonywanie wykopów liniowych w obudowie wbijanej i rozbijanej. Wykopy liniowe w obudowie wbijanej mogą być wykonywane w gruntach umożliwiających wbijanie grodzic, tzn. w gruntach niespoistych, będących w stanie luźnym lub średnio zagęszczo-nym oraz w gruntach spoistych w stanie plastycz-nym. W gru...