Wydajność ładowarek jednonaczyniowych oraz schemat pracy ładowarki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydajność ładowarek jednonaczyniowych oraz schemat pracy ładowarki-opracowanie - strona 1 Wydajność ładowarek jednonaczyniowych oraz schemat pracy ładowarki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wydajność ładowarek jednonaczyniowych.
Wydajność eksploatacyjną Wł oblicza się ze wzoru: Wł=3600*Q*Sn*Ss*Sw/t ,gdzie: -t-czas trwania cyklu roboczego,s, -Q-pojemność geometryczna łyżki,m3, -Sn-współczynnik napełnienia łyżki(Sn=0.7-1.2), -Ss-współczynnik spoistości gruntu, -Sw-współczynnik wykorzystania czasu roboczego(Sw=0.8-0.85).
Czas trwania cyklu roboczego t obejmuje:t=t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9 , gdzie: -t1-czas napełniania łyżki,s,
-t2-czas ustawienia ładowarki do pozycji transportowej,s, -t3-czas jazdy do miejsca wyładowania,s, -t4-czas podniesienia łyżki do wyładowania,s, -t5-czas opróżniania łyżki,s, -t6-czas ustawienia ładowarki do pozycji transportowej powrotnej,s, -t7-czas jazdy powrotnej,s, -t8-czas przygotowania do napełnienia łyżki,s, -t9-czas zmiany biegów w czasie całego cyklu,s.
Największy wpływ na wydajność ładowarek ma czas potrzebny na przebycie drogi w obu kierunkach od miejsca załadunku i wyładunku.Dlatego przy odległościach dochodzących do 200m należy odpowiednio wykorzystać właściwości trakcyjne ładowarek i zapewnić możliwie najlepsze drogi.
Schematy technologiczne robót ziemnych wykonywanych za pomocą ładowarek.
Podstawowe zadania ładowarek obejmują:1)załadowanie odspojonego urobku ziemnego bądź materiałów sypkich i kawałkowych na środki transportu,2)przemieszczenie tych materiałów na składowiska lub hałdy do odległości 200m.
Schematy a,b,c dotyczą tych metod organizacji załadunku, w których ładowarka wysypuje urobek do stojącego w miejscu środka transportu.
W cyklu ładowarka wykonuje 4-ry ruchy .
Ruchem 1 odjeżdża od hałdy z napełnioną łyżką, ruchem 2 podjeżdża do środka transportu i wysypuje wyrobek, ruchem 3 odjeżdża od środka transportu, ruchem 4 najeżdża na hałdę i napełnia łyżkę według schematu d (ładowarka i środek transportu są w ruchu)ładowarka napełnia łyżkę ruchem 1 i wycofuje siE ruchem 2. Wtedy ruchem 3, prostopadłym do kierunku jazdy ładowarki, podjeżdża środek transportu. Po wysypaniu urobku z łyżki środek transportu wycofuje się ruchem 4, a ładowarka podjeżdża do hałdy metoda ta jest szczególnie zalecana dla ładowarek gąsienicowych, gdyż eliminuje skręty ładowarki schemat e to najbardziej efektywna metoda. Środek transportu jest załadowywany za pomocą dwóch ładowarek BŁ. a, jego ładowność jest tak dobrana , że jest ona równa sumie pojemności łyżek ładowarki ładowarka L ruchem 1 napełnia łyżkę i wycofuje się ruchem 2,ruchem 3 podjeżdża środek transportu, ładowarka Ł1 wysypuje wyrobek z łyżki. W tym czasie ładowarka Ł2 napełnia łyżkę i wycofuje się do miejsca załadunku. Ten sam środek transportu ruchem 4 podjeżdża pod ładowarkę Ł2, a ładowarka Ł1 podjeżdża pod hałdę w celu ponownego napełnienia łyżki.Po wysypaniu urobku przez ładowarkę Ł2 środek transportu ruchem 5 odjeżdża z miejsca załadunku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz