Stabilizacja cementem i wapnem-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stabilizacja cementem i wapnem-opracowanie - strona 1 Stabilizacja cementem i wapnem-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Stabilizacja cementem: zastosowanie, wymagania. Jest to proces polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki, której wytrzym. po 7 i 28 dniach twardnienia mieści się w granicach: 1.podb. zasad. naw. drogowej obciążonej ruchem KR1 lub podb. pomoc. naw. drog. obciążonej ruchem KR2-6 R7=1,6:2,2 Mpa , R28=2,5:5,0 Mpa, wskaźnik mrozodp.0,7 2.górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o grubości co najmniej 10 cm w przypadku KR5-6, górna część warstwy ulepszonego słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzino wych. R7=1:1,6Mpa, R28= 1,5:2,5Mpa, wsk.mrozod.0,6 3.dolna część warstwy ulepszonego podłoża grunt. w przypadku posadowienia konstr. naw. na podłożu grunt. wątpliwych i wysadzinowych wrażliwych na działanie mrozu i wody.R28=0,5:1,5 Mpa, wsk.mrozod.0,6 Max zawartości cementu w stosunku do masy suchego gruntu: KR4-6 podb.zasad.6% Podb. pomocn. 6% , ulepszone podłoże 8%, KR1-3 podb. zasad. 8% Podb.pomocn. 10% ulepszone podłoże 10%, Stabilizację cementem stosuje się do wzmacniania podłoża:-na podł. o gr. nośności G2—10 cm warstwy z gruntów stab. spoiwem o Rm=1,5Mpa, -na podł. o gr. nośn.G3—15cm warstwy oRm=2,5Mpa -na podł. o gr. nośn.G4—25cm warstwy oRm=2,5Mpa: dwóch warstw po 15 cm (warstwa górna o Rm=2,5Mpa i warst. dolna o Rm=1,5Mpa)
Metody wykonywania stabilizacji cementem:
Stab. Cem. -proces technologicz. polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takie mieszanki której wytrzymałość po 7 i 28 dniach twardnienia mieści się w określonych granicach. Proces mieszania wody z cementem może być: 1. bezpośr. w korycie drogi (in situ) 2. w stacjonarnych mieszarkach lub betoniarkach przewoźnych. Grunty spoiste powinny być rozdrobnione przed dodaniem cementu tak aby przez sito #4 mm przechodziło min.80% gruntu, w przypadku mieszania składników w betoniarce czas mieszania powinien gwarantować jednorodność wymieszania wszystkich składników. Mieszanie bezpośr. na drodze powinien być dostosowany do uzyskania jednorodnego wyglądu na całej grubości, spulchnienie w trakcie mieszania warstwy. Czas od momentu rozłożenia cementu na grunt do momentu zakończenia mieszania nie powinien przekraczać 1h. Dodatki ulepszające powinny być dozowane do betoniarki przed dozowaniem cementu a w przypadku bezpośr. stabiliz. gruntu na drodze dodatki te powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni odcinka i wstępnie wymieszane z gruntem przed dozowaniem cementem. Zawartość cząstek2mm poniżej 30%.
Stabilizacja wapnem - zast., wymag., spos.wykonania
Zastosowanie: -górna warstwa ulepsz. podł. drogi do 1m poniżej niwelety, -podb. pomoc. dla dróg o ruchu b. lekkim, -wstępne ulepsz. gruntów przezn. do dalszej stabil. lub na dolne warstwy ulepsz. podł. poniżej 1m od niwelety. Do stabilizacji gruntów spoistych, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz