Wykonywanie robót ziemnych za pomocą równiarek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie robót ziemnych za pomocą równiarek-opracowanie - strona 1 Wykonywanie robót ziemnych za pomocą równiarek-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykonywanie robót ziemnych za pomocą równiarek.
Równiarki - to maszyny przeznaczone do równania i profilowania terenu. Elementem roboczym równiarki jest lemiesz umieszczony pomiędzy jej osiami. Może on być ustawiony pod dowolnym kątem w stosunku do kierunku jazdy oraz w płaszczyźnie pionowej; może być również przesuwany poza oś podłużną podwozia.
Nowoczesne równiarki samojezdne, oprócz lemiesza podstawowego,są wyposażane w dodatkowe osprzęty robocze, jak lemiesz czołowy, pozwalający w wielu przypadkach zastępować spycharkę oraz zrywak
a) Charakterystyka i klasyfikacja równiarek.
Klasyfikacji równiarek dokonuje się na podstawie takich cech konstrukcyjnych jak : moc silnika i masa równiarki, układ jezdny, rodzaj napędu jazdy i rodzaj sterowania osprzętem roboczym.
Rozróżniamy równiarki:
- lekkie masa do 9t moc silnika od 45 do 55kW
- średnie masa od 10 do 13t moc silnika od 65 do 75kW
- ciężkie masa od 14 do 19t moc silnika od 120 do 130kW
- b.ciężkie masa od 20t moc silnika od 270 do 320kW
Ze względu na układ jezdny równiarki dzielimy na samojezdne (napędzane własnym silnikiem) i ciągnione (holowane za ciągnikiem - obecnie bardzo rzadko spotykane)
Układy jazdy stosowane w równiarkach samojezdnych:
- równiarki dwuosiowe z kołami skrętnymi na jednej lub dwóch osiach oraz z napędem na jedną lub na obie osie - równiarki przegubowe - stos. się w celu zwiększenia swobody ruchu równiarek, zmniejszenia promienia skrętu i uniknięcia prowadzenia kół po tych samych śladach - osię jezdne mogą zajmować w stosunku do siebie różne położenia - ze względu na rodzaj napędu jazdy rozróżniamy równiarki z napędem mechanicznym, hydromechanicznym i hydrostatycznym (w najbardziej nowoczesnych równiarkach średnich i dużych najbardziej rozpowszechniony jest hydromechaniczny rodzaj napędu)
- pod względem sposobu sterowania osprzętem roboczym rozróżniamy równiarki ze sterowaniem ręcznym za pomocą odpowiednich mechanizmów (sterowanie mechaniczne) oraz ze sterowaniem automatycznym za pomocą silników hydraulicznych i cylindrów (sterowanie hydrauliczne)
b) Sposoby pracy równiarek
Podstawowym zadaniem równiarek jest poziome skrawanie gruntu w miejscach, w których jest jego nadmiar w stosunku do założonej niwelety oraz przemieszczanie w miejsca niedoboru, czyli wyrównywanie terenu. Praca ta powinna być wykonywana z dokładnością 2 do 5cm.
Ogólna charakterystyka sposobu pracy równiarek uwzględnia wszystkie układy jezdne równiarek oraz możliwości ustawienia osprzętów roboczych, a w szczególności lemiesza podstawowego Do bardzo korzystnych cech konstrukcyjnych należy również zaliczyć możliwość pochylenia kół przednich równiarki oraz możliwość zmiany kąta skrawania lemieszem. Pochylenie kół zapobiega zsuwaniu się równiarek podczas ich pracy na skarpach, przy formowaniu rowów oraz przy wyrównywaniu skarp wysuniętym lemieszem - kąt ten wynosi od 15 do 20 stopni.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz