Sposoby drążenia kanałów w gruncie bez rozkopów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby drążenia kanałów w gruncie bez rozkopów-opracowanie - strona 1 Sposoby drążenia kanałów w gruncie bez rozkopów-opracowanie - strona 2 Sposoby drążenia kanałów w gruncie bez rozkopów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby drążenia kanałów w gruncie bez rozkopów
Przez pojęcie metod bezwykopowych należy rozumieć drążenie kanałów w gruncie bez wykopów. Polegają one na wierceniu otworów poziomych i przeciskaniu rur stalowych w miejscach, w których wykop otwarty ( umocniony lub nieumocniony) nie jest możliwy bądź wymagałby dużych zabiegów technicznych i nakładów finansowych. Ma to miejsce we wszystkich przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia przewodów instalacyjnych pod drogami, ulicami, nasypami kolejowymi, autostradami, budynkami itp. W Polsce produkowane są maszyny i urządzenia przeznaczone do wykonywania robót ziemnych metodami bezwykopowymi . Są to wiertnice poziome WP 15/25, WP 30/60 oraz WP 80/120. Można nimi wiercić otwory długości do 40 m. i wciskać rury średnicy od 15 do 120 cm .
O dużej przydatności produkowanych wiertnic poziomych świadczy ich stosowanie w kraju i za granicą. Wiertnice składają się z maszyny podstawowej i agregatu hydraulicznego napędowego. Maszyna podstawowa umieszczona w wykopie ( komorze) na specjalnym torze dokonuje przewiertu otworu w gruncie, wciskania rury i usuwania urobku ziemnego. Agregat napędowy znajdujący się poza wykopem, połączony z maszyną podstawową giętkimi przewodami hydraulicznymi, napędza maszynę podstawową.
Proces technologiczny stosowany w metodach bezwykopowych jest trudny i skomplikowany. Wymaga on stosowania, oprócz wiertnic pozio-mych, licznych dodatkowych maszyn i urządzeń oraz wykonania szeregu robót przygotowawczych. Zakres tych robót, podobnie jak i robót właściwych, zależy od wyniku przeprowadzonych badań gruntu.
Proces technologiczny w metodach bezwykopowych dzieli się na roboty przygotowawcze i roboty właściwe.
Roboty przygotowawcze obejmują:
 wyznaczenie osi wierconego otworu,
 wykonanie komory( wykopu w którym pracuje wiertnica),
 zabezpieczenie ścian i dna wykopu,
 montaż toru i ściany oporowej,
 wstępne poziomowanie toru,
 wstawienie do komory maszyny podstawowej,
 właściwe wypoziomowanie toru,
 ustawienie agregatu napędowego i połączenie z maszyną podstawową,
 ułożenie rur ze ślimakami na torze i połączenie z maszyną podstawową.
Roboty właściwe polegają na:
 wierceniu otworu i wciskaniu rur,
 dospawaniu kolejnych odcinków rur,
 usuwaniu urobku gruntowego.
Roboty przygotowawcze powinny być wykonane po odpowiednim zagospodarowaniu miejsca przewiertu (ogrodzenie, światło, siła, woda, zabezpieczenia, składowiska, barakowóz itp.). Podstawowe znaczenie w robotach przygotowawczych ma prawidłowe wykonanie komory. Powinna ona zapewniać bezpieczną, swobodną i dokładną pracę wiertnicy.


(…)

… składa się z napędu ślimaka zakończonego głowicą wiercącą oraz z siłowników hydraulicznych wciskających rurę. Zespół napędowy przesuwa się podczas wiercenia i wciskania rury po prowadnicach toru, przy czym podczas wciskania jest on blokowany na torze zakładkami opierającymi się o klocki oporowe toru. W ten sposób reakcje od wciskania są przenoszone przez tor na ścianę oporową.
Po wciśnięciu odcinka rury zespół napędowy wycofuje się do pozycji zajmowanej przed wciśnięciem. Następuje wstawienie kolejnego odcinka rury wraz ze ślimakiem oraz skręcenie ślimaków i spawanie rury włożonej do poprzedniej. Po zakończeniu tej operacji rozpoczyna się ponowne wiercenie i wciskanie kolejnej rury.
Urobek odwiercony przez głowicę zamontowaną na pierwszym segmencie ślimaka jest transportowany ślimakiem do komory…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz