Mechanika płynów - strona 4

Kinematyka płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

Kinematyka płynów. Cele, zadania, parametry kinematyczne Kinematyka zajmuje się opisem i analizą ruchu płynów bez uwzględniania przyczyn powodujących ten ruch. Ruch płynu jest określony, gdy znana jest prędkość wszystkich elementów płynu, tj. gdy jest znane pole prędkości płynu. Analizę ruchu pły...

Napór hydrostatyczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1673

5. Napór hydrostatyczny i równowaga ciał pływających Płyn znajdujący się w stanie równowagi oddziaływuje na ściany ograniczające rozpatrywaną jego objętość i siły te nazywane są naporami hydrostatycznymi. Omawiana problematyka ma wiele praktycznych zastosowań, przy czym tematykę niniejszego wyk...

Obliczenia rurociągów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

8. Wybrane zagadnienia obliczania rurociągów Równanie Bernoulliego, mimo swych ograniczeń jest podstawowym narzędziem obliczeń inżynierskich, głównie ze względu na swoją prostotę. Szczególnie popularnym obszarem zastosowań tego równania są obliczenia ustalonych przepływów w rurociągach, w któr...

Podobieństwo przepływów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

9. Kryteria podobieństwa przepływów. Analiza podobieństwa jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w mechanice płynów i w rozdziałach poprzednich wielokrotnie używaliśmy tej metody, chociaż nie wprowadziliśmy jeszcze tego pojęcia. Przykładowo, wykresy współczynników strat tarcia i strat ...

Podstawowe pojęcia mechaniki płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

1. Podstawowe pojęcia mechaniki płynów W większości zastosowań technicznych wyróżnia się dwa rodzaje ciał, tzn. płyny i ciała stałe, przy czym najczęściej spotykana definicja pozwalająca rozróżnić te dwa ośrodki brzmi następująco: „...płyny w odróżnieniu od ciał stałych poddają się działaniu d...

Pomiar ciśnienia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2443

POMIAR CIŚNIENIA PODSTAWOWE POJĘCIAJednym z podstawowych parametrów określających termodynamiczny stan ciała jest ciśnienie. Pomiar ciśnienia jest elementem składowym prawie wszystkich pomiarów występujących w praktyce inżynierskiej.Ciśnienie jest wywierane na...

Przepływy w przewodach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

PRZEPŁYM LAMINARNY W PRZEWODZIE PŁASKIM Rozważmy przepływ płaski wzdłuż osi X płynu nieściśliwego między równoległymi ścianami, oddalonymi od siebie o s. Oznaczenia: s - odległość płaszczyzn v - prędkość lokalna przepływu vmax - prędkość maksymalna przepływu v - prędkość średnia przepływu Prze...

Równania ruchu płynu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

3. Równania ruchu płynu Równania ruchu płynu, podobnie jak w mechanice ciała stałego, są wyprowadzone z → drugiej zasady Newtona, która dla ciała o masie m zmieniającego prędkość z U1 w chwili t 1 → → do prędkości U 2 w chwili t , pozwala obliczyć siłę F niezbędną do wywołania tej 2 zmian...

Ruch płynu idealnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

6. Opis ruchu płynu idealnego i wybrane zastosowania Jak wykazano w rozdz. 3, rozwiązanie równań opisujących ruch płynu jest w ogólnym przypadku niemożliwe, przy czym dotyczy to zarówno równań Navier-Stokesa opisujących ruch płynu rzeczywistego (lepkiego) jak i równań Eulera opisujących ruch pł...

Siły działające w płynach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2856

PŁYNY RZECZYWISTE I DOSKONAŁE Rozpatrywanie zagadnień mechaniki płynów wymaga, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze złożonym procesem, zaniedbywanie pewnych właściwości fizycznych płynu, które w danych warunkach nie mają istotnego wpływu na przebieg rozważanego procesu. Dlatego wtedy proces ten rozp...