Pomiar ciśnienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar ciśnienia-opracowanie - strona 1 Pomiar ciśnienia-opracowanie - strona 2 Pomiar ciśnienia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POMIAR CIŚNIENIA PODSTAWOWE POJĘCIA

Jednym z podstawowych parametrów określających termodynamiczny stan ciała jest ciśnienie. Pomiar ciśnienia jest elementem składowym prawie wszystkich pomiarów występujących w praktyce inżynierskiej.Ciśnienie jest wywierane na ciała stałe i płyny w kierunku prostopadłym do ich powierzchni.

W ogólnym przypadku ciśnienie P definiuje się jako granicę stosunku siły normalnej do powierzchni do pola tej powierzchni, gdy wartość pola powierzchni dąży do zera

P=limA0FnA=FnA

gdzie: Fn- składowa sity prostopadła do powierzchni, A-pole powierzchni.

Gdy sila Fn rozłożona jest równomiernie na powierzchni, wówczas ciśnienie określa wzór:

P=FnA

Wartość mierzonego ciśnienia zależy od przyjętego poziomu odniesienia. Ciśnienie zmierzone względem próżni jest nazywane ciśnieniem absolutnym lub bezwzględnym i najczęściej bywa oznaczane literą P.

Ciśnienie manometryczne Pm - jest to różnica ciśnienia absolutnego i ciśnienia otoczenia, którym najczęściej jest ciśnienie atmosferyczne, wskazywane przez barometr. Ciśnienie manometryczne może przyjmować wartości większe od zera i wówczas mówi się o nadciśnieniu lub wartości mniejsze odzera i wówczas mówi się o podciśnieniu lub tzw. „próżni". Ciśnienie wywierane przez słup powietrza atmosferycznego nosi nazwę ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego) i oznaczane jest przez Pb.

Ciśnienie wywierane przez słup płynu nosi nazwę ciśnienia hydrostatycznego i jest określone wzorem: Ciśnienie wywierane przez slup płynu nosi nazwę ciśnienia hydrostatycznego i jest określone wzorem:

P=ρ⋅g⋅h

gdzie: ρ - gęstość cieczy manometrycznej, g - przyspieszenie grawitacyjne, h - wysokość słupa cieczy.

W układzie międzynarodowym jednostek miar SI podstawową jednostką ciśnienia jest paskal. Jeden paskal jest to ciśnienie, które wywiera siła 1N działająca równomiernie na powierzchnię o polu 1m2. Ponieważ paskal jest jednostką ciśnienia bardzo małą, np.: ciśnienie barometryczne wyraża się liczbą około 105 Pa, stąd w technice używa się wielokrotności tej jednostki: kilopaskali (1 kPa = 103 Pa) oraz magapaskali (l MPa = 106 Pa).

Jeden paskal jest to ciśnienie, które wywiera siła 1N działającą równomiernie na powierzchnię o polu 1m2. Ponieważ˙ paskal jest jednost ciśnienia bardzo małą np.: ciśnienie barometryczne wyraża się liczbą około 105 Paskali, w technice używa się wielokrotności tej jednostki: kilopaskali (1kPa=103 Pa) oraz magapaskali (1MPa=106 Pa) .

Innymi jednostkami, w których wyrażą się wielkość ciśnienia są:

Atmosfera techniczna lat=1kGcm2=9,80665104Nm2=0,0981MPa

Bar =105Pa

Tor (Wysokość stupa rtęci) 1Tr=1mmHg =133,3Pa

Wysokość stupa wody 1mmH2O=9,81Pa

(...)


PYTANIA KONTROLNE


 1. Sprawdzanie i wzorcowanie manometrów - definicje.
 2. Definicje ciśnienia. Przeliczanie jednostek ciśnienia.
 3. Określić rodzaj mierzonego ciśnienia.
 4. Podział ciśnieniomierzy.
 5. Objaśnić budowę barometru na podstawie definicji ciśnienia barometrycznego.
 6. Podać definicję klasy dokładności ciśnieniomierza. Odczytać klasę dokładności z obudowy manometru.
 7. Zasada działania manometrów hydrostatycznych.
 8. Cel stosowania manometrów hydrostatycznych.
 9. Rodzaje i cel stosowania manometrów z pochyłym ramieniem.
 10. Ciecze manometryczne - rodzaje, własności.
 11. Sposób odczytywania przy istnieniu menisków.
 12. Błędy pomiarowe manometrów hydrostatycznych.
 13. Budowa, zasada działania i możliwości pomiarowe manometru Askania.
 14. Budowa, zasada działania i możliwości pomiarowe manometru Recknagla.
 15. Zasada działania i błędy pomiarowe manometrów tłokowych.
 16. Zasada działania i podział ciśnieniomierzy sprężynowych ze względu na rodzaj elementu sprężystego.
 17. Elementy sprężyste używane w ciśnieniomierzach: rodzaje, materiały, budowa.
 18. Co to jest histereza?
 19. Wyjaśnić zjawisko opóźnienia sprężystego.
 20. Błędy pomiarowe ciśnieniomierzy sprężynowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz